Walter Murray

svensk politiker, minister och landshövding

Walter Murray, född 9 oktober 1871 i Malmö, död 5 februari 1957, var en svensk ämbetsman och politiker; civilminister 1917, kommunikationsminister 1920-1921, tillförordnad landshövding i Norrbottens län 1914-1917, landshövding i Västmanlands län 1916-1937.

Walter Murray


Tid i befattningen
30 juni 1917–19 oktober 1917
Monark Gustaf V
Statsminister Carl Swartz
Företrädare Oscar von Sydow
Efterträdare Axel Schotte

Tid i befattningen
27 oktober 1920–13 oktober 1921
Monark Gustaf V
Statsminister Louis De Geer den yngre
Oscar von Sydow
Företrädare Carl Svensson
Efterträdare Anders Örne

Född 9 oktober 1871
Malmö, Sverige
Död 5 februari 1957 (85 år)
Politiskt parti Obunden
Ministär Regeringen Swartz
Regeringen De Geer d.y.
Regeringen von Sydow

Biografi Redigera

Murray tog studentexamen i Nyköping 1889 och en juris kandidat-examen vid Uppsala universitet 1896. Efter examen anställdes han som extraordinarie notarie vid Svea hovrätt, senare adjungerad ledamot där 1900-1907, fiskal där 1907, assessor där 1908 och hovrättsråd 1909. Han blev expeditionschef i ecklesiastikdepartementet 1908. 1914 till 1917 var Murray tillförordnad landshövding i Norrbottens län när den ordinarie landshövdingen Oscar von Sydow var civilminister. Den 30 juni till 19 oktober 1917 var Murray statsråd och chef för civildepartementet samt statsråd och chef för kommunikationsdepartementet den 27 oktober 1920 - 13 oktober 1921.

Murray blev ordförande för hushållningssällskapet i Västmanlands län 1917, vice ordförande för Stockholm - Västerås - Bergslagens järnvägar 1918, av Kungl. Maj:t förordnad ledamot av Örebro - Köpings järnväg 1920, ordförande för Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa gossar å Salbohed 1921. 1932 blev Murray ledamot av Lantbruksakademien.[1]

Walter Murray var son till major Vilhelm Murray i släkten Murray och Sophie, född Lagerhjelm. Han gifte sig 1907 med Emma Uggla - dotter till major Albin Uggla och Hilda Benedicks[2] - med vilken han fick två barn. Han var farbror till Malcolm Murray.

Utmärkelser Redigera

Svenska utmärkelser Redigera

Utländska utmärkelser Redigera

Källor Redigera

  • Murray, 6. Valter i Nordisk familjebok (andra upplagans supplement, 1925)
  • Porträttgalleri från Västmanland, Skånetryckeriets förlag, Malmö 1934 s. 19
  • Sveriges statskalender [med bihang] för skottåret 1924, utgifven efter Kungl. Maj:ts nådigste förordnande av dess Vetenskapsakademi, Uppsala & Stockholm 1924 ISSN 0347-7223, avsnitt 38, 559, 790, 931, 1 330, 1 375

Noter Redigera

Företrädare:
Oscar von Sydow
Sveriges civilminister
1917–1917
Efterträdare:
Axel Schotte
Företrädare:
Claës Wersäll
Landshövding i Västmanlands län
1917–1937
Efterträdare:
Bernhard Gärde
Företrädare:
Carl Svensson
Sveriges kommunikationsminister
1920–1921
Efterträdare:
Anders Örne