Civilministern, är det statsråd i ett lands regering som är ansvarig för regeringens samarbete med landets kommuner regioner eller snarlikt.