Transportminister eller trafikminister är en minister i ett lands regering som ansvarar för infrastrukturfrågor såsom vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Alternativ titel är kommunikationsminister eller infrastrukturminister och då ingår vanligen även ansvar för post-, tele- och radiokommunikation samt informationsteknik.

I Finland finns en trafikminister och en kommunikationsminister som båda sorterar under Kommunikationsministeriet. I Sverige benämns motsvarande ämbete infrastrukturminister. Äldre svensk benämning är kommunikationsminister.

I Europeiska kommissionen motsvaras transportministern av kommissionären med ansvar för transportfrågor. I Europeiska unionens råd möts transportministrarna och dess motsvarigheter i formationen Rådet för transport, telekommunikation och energi.

Olika länders motsvarigheter till transportministerRedigera

Land Minister Ministerium
  Danmark Transportminister Transportministeriet[1]
  Finland Trafikminister Kommunikationsministeriet[2]
  Norge Samferdselsminister Samferdselsdepartementet[3]
  Storbritannien Secretary of State for Transport Department for Transport[4]
  Sverige Infrastrukturminister Näringsdepartementet
  Tyskland Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(Transport-, bostad- och stadsplaneringsminister)
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung[5]
  USA Secretary of Transportation Department of Transportation[6]

FotnoterRedigera

  1. ^ ”Ministeriets webbplats”. Arkiverad från originalet den 9 februari 2010. https://web.archive.org/web/20100209044311/http://www.trm.dk/sw232.asp. Läst 7 februari 2010. 
  2. ^ Ministeriets webbplats
  3. ^ Departementets webbplats
  4. ^ Departementets webbplats
  5. ^ Departementets webbplats
  6. ^ ”Departementets webbplats”. Arkiverad från originalet den 9 februari 2010. https://web.archive.org/web/20100209022422/http://www.dot.gov/index.html#. Läst 8 februari 2010.