Transportminister eller trafikminister är en minister i ett lands regering som ansvarar för infrastrukturfrågor såsom vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Alternativ titel är kommunikationsminister eller infrastrukturminister och då ingår vanligen även ansvar för post-, tele- och radiokommunikation samt informationsteknik.

I Finland finns en trafikminister och en kommunikationsminister som båda sorterar under Kommunikationsministeriet. I Sverige benämns motsvarande ämbete infrastrukturminister. Äldre svensk benämning är kommunikationsminister.

I Europeiska kommissionen motsvaras transportministern av kommissionären med ansvar för transportfrågor. I Europeiska unionens råd möts transportministrarna och dess motsvarigheter i formationen Rådet för transport, telekommunikation och energi.

Olika länders motsvarigheter till transportminister redigera

Land Minister Ministerium
  Danmark Transportminister Transportministeriet[1]
  Finland Trafikminister Kommunikationsministeriet[2]
  Norge Samferdselsminister Samferdselsdepartementet[3]
  Storbritannien Secretary of State for Transport Department for Transport[4]
  Sverige Infrastrukturminister Infrastrukturdepartementet
  Tyskland Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(Transport-, bostad- och stadsplaneringsminister)
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung[5]
  USA Secretary of Transportation Department of Transportation[6]

Fotnoter redigera