Öppna huvudmenyn

Lagerhjelm är en svensk adelsätt som tidigare hette Staffander.

Ättens äldsta historiaRedigera

Olika stamfäder har uppgetts åt släkten, men gemensamt för de olika uppgifterna är att den kommer från Stavnäs socken i Värmland och att släktnamnet upptogs av Johan Staffander (1625-1680). Anders Anton von Stiernman uppger att dennes far var en klockare Staffan Hansson vid Stavnäs kyrka, medan det står i Marks von Würtenbergs konceptgenealogier att fadern var en klockare Björn Jansson, men inget av dessa namn förekommer i Stavnäs mantalslängder. Anrep följer Marks von Würtenberg, och skriver att dennes hustru hette Kjerstin Jonsdotter. Modern forskning utgår i stället från den tidigare nämnde Johan Staffander.

StamfadernRedigera

Denne Johan Staffander var häradshövding i Västergötland och Skaraborgs län när han år 1668 adlades med namnet Lagerhjelm. Ätten introducerades på nummer 792 samma år. Sedermera blev Johan Staffander nobil. Lagerhjelm vice lagman i Värmland och Dalsland. Av hans två hustrur är bara den andra känd vid namn. Barnen i första äktenskapet avled också ogifta. Andra hustrun gifte han sig med 1664, och hette Catharina Elisabeth Irving (släkten Irving) och var dotter till översten Alexander Irving till Irvingsholm och Agneta Patkull. Genom äktenskapet förvärvade stamfadern Irvingsholm i Tysslinge socken. Han skaffade sig också Hageberg i Viby socken och Ljungnäs. En av sönerna, Gustaf Johan Lagerhielm, deltog bland annat i Narva och Poltava, och blev 1735 överste för Savolax och Nyslotts infanteri, men avled barnlös. Ätten fortlevde med endast två barn Axel och Carl Lagerhjelm.

Axel Lagerhjelms släktgrenRedigera

Löjtnanten vid Östgötlands kavalleri, Axel Lagerhjelm till Hageberg, var gift med Eva Maria Gyllenpatron. Deras döttrar gifte sig Uggla, Lillja och Prytz. Av sönerna var det två som förde ätten vidare, löjtnanten Johan Jacob Lagerhjelm och fänriken Axel Henrik Lagerhjelm.

Den äldre av dessa övertog Hageberg, och var först gift med sin dubbelkusin Lagerhjelm och sedan med en von Essen. En dotter i andra äktenskapet blev stammoder till ätten von Vicken, och en annan dotter blev mor till Per Lagerhjelm. En av Johan Jacob Lagerhjelms söner, Axel Alexander Lagerhjelm blev efter en tid som häradshövding år 1766 kammarherre. Han var gift med en dotter till Detloff Heijkensköld d.y. men fick inga barn. Hans bror Henrik Johan Lagerhjelm var lagman, och fick en dotter som gifte sig Liljencrantz.

Fänriken Axel Henrik Lagerhjelm fick en son som stupade 1809 i Finska kriget. Den äldre grenen blev därmed utslocknad under mitten av 1800-talet.

Carl Lagerhjelms släktgrenRedigera

Carl Lagerhjelm till Skoftestad var regementskvartermästare vid Närke och Värmlands regemente. Skoftestad ligger i Kräcklinge socken, och då släkten länge innehade detta gods har släkten sin familjegrav i Kräcklinge kyrka. Carl Lagerhjelms hustru tillhörde ätten Gyllenpatron och var svägerska till hans bror. En av deras döttrar gifte sig med sin dubbelkusin enligt ovan, en annan blev stammoder till ätten von Düben. En av deras bröder, Alexander, tog värvning i den österrikiska armén och avled ogift i Parma. Ättegrenen fortlevde på svärddsidan i endast ett led, med majoren Gustaf Lagerhjelm till Hageberg, Falkenå och Skoftestad.

Gustaf Lagerhjelm var gift med Chatarina Beata Löfman. Hennes far Pehr Löfman var brukspatron på Bofors som han kommit i besittning av genom sin hustru, Magdalena Jacobsdotter Robsahm. I och med detta äktenskap skulle Bofors bruk komma att ärvas av släkten Lagerhjelm. Av parets många barn, av vilka flera döttrar blev gifta och fick många ättlingar, fortlevde ätten på svärdssidan med endast en son, Gustaf Lagerhjelm, som var major vid Livregementet. Hans hustru Ulrika Charlotta var en syssling från den äldre grenen av ätten. Två av deras döttrar gifte sig Löwenhjelm. Deras bror, brukspatronen på Bofors Pehr Lagerhjelm, blev den ende som förde ätten vidare på svärdssidan.

Per Lagerhjelm var först gift med en kusin till Erik Gustaf Geijer, men inget barn från det äktenskapet förde ätten vidare på svärdssidan. Hans andra hustru var Johanna Elisabeth Lagerlöf, en släkting till Selma Lagerlöf och dotter till prosten i Arvika Erland Lagerlöf och Agneta Christina Troili. Deras äldste son Pehr Erland Lagerhjelm tvingades sälja Bofors 1878. Från honom och hans hustru Jeanette Murray härstammar huvudmannagrenen av ätten.

KällorRedigera

  • Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm 1977
  • Riddarhusets ätt- och vapendatabas
  • Gabriel Anrep, Svenska adelns Ättar-taflor
  • Adelskalendern 1923