Viste var ett härad i nordvästra Västergötland, vars område numera utgör delar av Essunga, Grästorps och Vara kommuner. Häradets areal var 307,72 kvadratkilometer varav 306,32 land. [1]

Viste härad
Härad
Sparlösastenen
Viste härads häradsvapen
Land Sverige Sverige
Län Skaraborgs län
Landskap Västergötland
Socknar Bäreberg
Främmestad
Malma
Levene
Slädene
Sparlösa
Bjärby
Flakeberg
Hyringa
Längnum
Tengene
Trökörna
Kinds häradRedvägs häradVartofta häradKåkinds häradVadsbo häradValle häradGudhems häradVilske häradFrökinds häradÅs häradMarks häradBollebygds häradVedens häradKullings häradGäsene häradBjärke häradBarne häradLaske häradÅse häradKållands häradSkånings häradKinnefjärdings häradKinne häradAskims häradSävedals häradÖstra Hisings häradVättle häradAle häradFlundre häradVäne häradSundals häradValbo häradNordals häradVedbo häradTössbo häradVänernVätternSmålandNorgeDanmarkNordsjön

Viste härads läge (klickbar karta)

Geografi

redigera

Området ligger kring Nossan mellan Nossebro och Grästorp samt kring Lannaån. Det består till större delen av utpräglad jordbruksbygd med bördig slätt i nordväst kring Grästorp, efter hand övergående i småkuperad skogsbygd i sydväst och uppåt Kedumsbergen utmed den sydöstra gränsen.

Häradsting

redigera

Häradsting hölls omväxlande i Bäreberg , Hyringa, Ulfstorp och Olunda under 1600-talets första hälft. År 1654 beslöts att krog och tingsstuga skulle snarast byggas i Olunda då denna by låg fördelaktigt vid landsvägen. Tingen hölls emellertid mest i Hyringa och blev först från hösttinget 1684 slutligen förlagt till Olunda. År 1672 beslöts att slå samman Viste och Åse häradsting. Både Olundas tingshus och Åse härads tingshus i Rudberga var i förfallet skick och tydligen saknades medel att rusta upp dem. De gamla tingshusen försåldes och gemensamma ting varvades mellan Tängs by i Åse härad och säteriet Frugården i Viste. År 1776 fattades gemensamt beslut att tingen skulle hållas i Grästorp, samt att där uppföra nytt tingshus. Detta skulle varit genomfört till år 1779 och till dess hölls tingen i Hyringa. Till den nya lokalen gjorde murmästare Johan Gottlieb Günter ritning. Byggnaden uppfördes av timmer, brädfodrad och rödfärgad, samt försågs med tegeltak. Den innehöll förstuga, sal, fyra kamrar och kök, samt två vindskamrar. Fram till 1812 hade häraderna skilda tingsförhandlingar, men utgjorde därefter gemensamt tingslag. Vid år 1889 förordnades att Viste, Åse, Barne och Laske härader skulle utgöra ett tingslag med tingsställe i Vara köping. Detta skedde först år 1897 då ett nytt tingshus stod färdigt i Vara. Det gamla tingshuset i Grästorp fanns kvar till år 1929.[2]

Socknar

redigera

I nuvarande Essunga kommun:

I nuvarande Vara kommun:

I nuvarande Grästorps kommun:

Samt Grästorps köping

Län, fögderier, domsagor, tingslag, tingsrätter och stift

redigera
 
Minnsessten i Grästorp

Häradet hörde mellan 1634 och 1998 till Skaraborgs län, därefter till Västra Götalands län. Församlingarna i häradet tillhörde Skara stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

  • 1686-1866 Läckö fögderi
  • 1867-1945 Barne fögderi
  • 1946-1966 Vara fögderi
  • 1967-1990 Lidköpings fögderi
  • 1967-1990 Skara fögderi för Sparlösa, Malma, Främmestads, Bärebergs och Slädene socknar

Häradets socknar tillhörde följande domsagor, tingslag och tingsrätter:

Källor

redigera
  1. ^ Sjögren, Otto (1933). Sverige geografisk beskrivning del 4 Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9941 
  2. ^ Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, sjätte delen, andra häftet, 1960, sid 50-52.

Webbkällor

redigera

Tryckta källor

redigera