Verklista för Wolfgang Amadeus Mozart

Wikimedia-listartikel
Det här är en lista över kompositioner av Wolfgang Amadeus Mozart.

Den österrikiske musikforskaren Ludwig von Köchel (1800-1877) upprättade en kronologisk-tematisk förteckning av Mozarts alla kända verk. Köchels förteckning (med senare justeringar av andra forskare) är alltjämt ledande för numreringen av kompositionerna K 1-626. De anges därför med antingen K eller KV (Köchel-Verzeichnis) plus kompositionens ordningsnummer.

Köchels verkförteckning är kronologisk, vilket innebär att verk som omdaterats fått nya Köchelnummer. Om numret i senaste utgåvan skiljer sig från det ursprungliga anges det sistnämnda efter likhetstecken (=). Ofullbordade verk, ej bevarade verk eller verk med ifrågasatt äkthet medtages bara undantagsvis. För en mer komplett förteckning över dessa, se http://www.musiqueorguequebec.ca/catal/mozart/mozwa.html

I den här artikeln är verken ordnade efter genrer, därefter kronologiskt inom genrerna.

SymfonierRedigera

I denna artikel
används tonnamnen
B och H.

     

Se olika skrivsätt.

Numreringen av Mozarts symfonier härstammar från en sammanställning som gjordes i mitten av 1800-talet. Denna lista omfattade 41 symfonier. Några av dessa har sedermera befunnits vara icke-autentiska, medan å andra sidan ett antal nyupptäckta symfonier tillkommit. Dessa senare numreras ibland med nummer 42 och uppåt.

K.(6) Titel År Kommentarer
16 Symfoni nr 1 i E-dur 1764
19 Symfoni nr 4 i D-dur 1765
19a Symfoni i F-dur 1765
22 Symfoni nr 5 i B-dur 1765
42a=76 Symfoni "nr 43" i F-dur 1767 Äktheten ifrågasatt
43 Symfoni nr 6 i F-dur 1767
45 Symfoni nr 7 i D-dur 1768
45a Symfoni i G-dur ("Alte Lambacher") 1768
45b Symfoni "nr 55" i B-dur 1768
48 Symfoni nr 8 i D-dur 1768
66c Symfoni i D-dur 1769 Ej bevarad; äktheten ifrågasatt
66d Symfoni i B-dur 1769 Ej bevarad; äktheten ifrågasatt
66e Symfoni i B-dur 1769 Ej bevarad; äktheten ifrågasatt
73 Symfoni nr 9 i C-dur 1772
73l=81 Symfoni "nr 44" i D-dur 1770 Äktheten ifrågasatt; även tillskriven Leopold Mozart
73m=97 Symfoni "nr 47" i D-dur 1770 Äktheten ifrågasatt
73n=95 Symfoni "nr 45" i D-dur 1770 Äktheten ifrågasatt
73q=84 Symfoni nr 11 i D-dur 1770? Äktheten ifrågasatt
74 Symfoni nr 10 i G-dur 1770
74g Symfoni i B-dur 1770-71? Äktheten ifrågasatt
75 Symfoni "nr 42" i F-dur 1771 Äktheten ifrågasatt
75b=110 Symfoni nr 12 i G-dur 1771
111a=120 Final till en symfoni i D-dur 1771 Sats 1 & 2 = ouvertyren till Ascanio in Alba
111b=96 Symfoni "nr 46" i C-dur 1771 Äktheten ifrågasatt
112 Symfoni nr 13 i F-dur 1771
114 Symfoni nr 14 i A-dur 1771 Med alternativ menuettsats, struken av Mozart
124 Symfoni nr 15 i G-dur 1772
128 Symfoni nr 16 i C-dur 1772
129 Symfoni nr 17 i G-dur 1772
130 Symfoni nr 18 i F-dur 1772
132 Symfoni nr 19 i E-dur 1772 Med alternativ andrasats
133 Symfoni nr 20 i D-dur 1772
134 Symfoni nr 21 i A-dur 1772
141a=161 & 163 Symfoni "nr 50" i D-dur 1773-74
162 Symfoni nr 22 i C-dur 1773 Komponerad under november månad då Nannerl var allvarligt sjuk och fick sista smörjelsen.
162b=181 Symfoni nr 23 i D-dur 1773
173dA=182 Symfoni nr 24 i B-dur 1773
173dB=183 Symfoni nr 25 i g-moll 1773 Lilla g-mollsymfonin
161a=184 Symfoni nr 26 i Ess-dur 1773
161b=199 Symfoni nr 27 i G-dur 1773
189k=200 Symfoni nr 28 i C-dur 1773
186a=201 Symfoni nr 29 i A-dur 1774
186b=202 Symfoni nr 30 i D-dur 1774
207a=121 Final till en symfoni i D-dur 1774-75 Sats 1 & 2 = ouvertyren till La finta giardiniera
213c=102 Final till en symfoni i C-dur 1775 Sats 1 & 2 = ouvertyren till Il rè pastore
300a=297 Symfoni nr 31 i D-dur "Paris" 1778 Med alternativ andantesats
318 Symfoni nr 32 i G-dur 1779
319 Symfoni nr 33 i B-dur 1779 Komponerad för hovet i Salzburg.
338 Symfoni nr 34 i C-dur 1780
383f=409 Symfonisk menuett i C-dur 1782
385 Symfoni nr 35 i D-dur "Haffner" 1782
425 Symfoni nr 36 i C-dur "Linz" 1783
425a=444 Introduktion till symfoni i G-dur av Michael Haydn 1783-84 Tidigare räknad som Mozarts symfoni nr 37
504 Symfoni nr 38 i D-dur "Prag" 1786
543 Symfoni nr 39 i Ess-dur 1788 Komponerad i Wien. Uruppförande efter Mozarts död.
550 Symfoni nr 40 i g-moll 1788
551 Symfoni nr 41 i C-dur "Jupiter" 1788

Symfonier som tidigare tillskrivits MozartRedigera

 • Symfoni i a-moll, K. 16a "Odense" (kan av stilistiska skäl knappast vara autentisk)
 • Symfoni nr 2 i B-dur, K. 17, (troligen av Leopold Mozart)
 • Symfoni nr 3 i Ess-dur, K. 18, (av Carl Friedrich Abel)
 • Symfoni i F-dur, K. 98 (av stilistiska skäl troligen ej autentisk)

KonserterRedigera

PianokonserterRedigera

Mozart komponerade 27 konserter för sitt huvudinstrument, piano; varav de fyra första är orkestrerade pianosonater av samtida tonsättare. De tre konserterna K. 107 (orkestrerade pianosonater av J.C.Bach) ingår ej i numreringen.

K.(6) Titel År Tillägnad Övrigt
37 Pianokonsert nr 1 i F-dur 1767 Satser: 1:a Hermann Friedrich Raupach (Violinsonat), 2:a okänd, 3:e Leontzi Honauer (Sonat)
39 Pianokonsert nr 2 i B-dur 1767 Satser: 1:a och 3:e av Raupach, 2:a satsen av Johann Schobert
40 Pianokonsert nr 3 i D-dur 1767 Satser: 1:a Honauer, 2:a Johann Gottfried Eckard (op.1 nr 4), 3:e C.P.E. Bach (La Boehmer)
41 Pianokonsert nr 4 i G-dur 1767 Satser: 1:a, 3:e Honauer, 2:a Raupach
107 3 pianokonserter efter J.C. Bach; D-dur, G-dur, Ess-dur 1772
175 Pianokonsert nr 5 i D-dur 1773
238 Pianokonsert nr 6 i B-dur 1776
242 Pianokonsert nr 7 för tre pianon i F-dur "Lodron" 1776 Även i version med två pianon
246 Pianokonsert nr 8 i C-dur "Lützow" 1776
271 Pianokonsert nr 9 i Ess-dur "Jeunehomme" 1777
316a=365 Pianokonsert nr 10 för två pianon i Ess-dur 1779
387a=413 Pianokonsert nr 11 i F-dur 1782-83
385p=414 Pianokonsert nr 12 i A-dur 1782
382 Rondo i D-dur 1782
386 Rondo i A-dur 1782-83 Ofullständigt bevarat
387b=415 Pianokonsert nr 13 i C-dur 1782-83
449 Pianokonsert nr 14 i Ess-dur "Första Ployer" 1784
450 Pianokonsert nr 15 i B-dur 1784
451 Pianokonsert nr 16 i D-dur 1784
453 Pianokonsert nr 17 i G-dur "Andra Ployer" 1784
456 Pianokonsert nr 18 i B-dur "Paradis" 1784
459 Pianokonsert nr 19 i F-dur "Första kröningskonserten" 1784
466 Pianokonsert nr 20 i d-moll 1785
467 Pianokonsert nr 21 i C-dur 1785 Med den kända Andante-satsen, använd i filmen Elvira Madigan.
482 Pianokonsert nr 22 i Ess-dur 1785
488 Pianokonsert nr 23 i A-dur 1786
491 Pianokonsert nr 24 i c-moll 1786
503 Pianokonsert nr 25 i C-dur 1786
537 Pianokonsert nr 26 i D-dur "Andra kröningskonserten" 1788
595 Pianokonsert nr 27 i B-dur 1788-91

ViolinkonserterRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
207 Violinkonsert nr 1 i B-dur 1773
211 Violinkonsert nr 2 i D-dur 1775
216 Violinkonsert nr 3 i G-dur "Strassburg" 1775
218 Violinkonsert nr 4 i D-dur 1775
219 Violinkonsert nr 5 i A-dur "Den turkiska" 1775
261 Adagio för violin och orkester i E-dur 1776
261a=269 Rondo för violin och orkester i B-dur 1776
373 Rondo för violin och orkester i C-dur 1781

Violinkonserter som felaktigt tillskrivits MozartRedigera

 • Violinkonsert i D-dur K. 271i (kan av stilistiska skäl inte vara autentisk)
 • Violinkonsert i Ess-dur, K. 268 (eventuellt av Johann Friedrich Eck)
 • Violinkonsert i D-dur K. Anh. 14.05 "Adelaide-konserten" (förfalskning av Marius Casadesus)

HornkonserterRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
386b=412 Hornkonsert nr 1 i D-dur 1791 Ofullbordad. Framförs vanligen med ett rondo av Süssmayr, som bygger på Mozarts skisser
417 Hornkonsert nr 2 i Ess-dur 1783
447 Hornkonsert nr 3 i Ess-dur 1784-87
495 Hornkonsert nr 4 i Ess-dur 1786

ÖvrigtRedigera

Konserter för övriga instrumentRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
186E=190 Konsert i C 1774 "Concertone"
186e=191 Fagottkonsert i B-dur 1774
297c=299 Konsert för flöjt och harpa i C-dur 1778
285c=313 Flöjtkonsert nr 1 i G-dur 1778
285d=314 Flöjtkonsert nr 2 i D-dur 1778 bearbetning av konsert för oboe i C-dur
285e=315 Andante för flöjt och orkester i C-dur 1779-80
320d=364 Sinfonia concertante för violin och viola i Ess-dur 1779
622 Klarinettkonsert i A-dur 1791

ÖvrigtRedigera

 • Konsert för trumpet, K. 47c (1768; förlorad)
 • Konsert för piano och violin i F-dur, K. 315f (1778). Ofullbordat verk
 • Oboekonsert i F-dur, K. 416f=293 (1778). Ofullbordat verk
 • Sinfonia concertante för flöjt, oboe, horn och fagott, K. 297B/Anh. 9 (1778; förlorad. Troligen ej identisk med nedanstående verk)
 • Sinfonia Concertante för oboe, klarinett, horn och fagott K. 297b i Ess-dur K. Anh. C 14.01; troligen ej autentisk.
 • Konsert för bassetthorn i G-dur, K. 621b (1791). Ofullbordat verk; omarbetat till klarinettkonsert (K. 622)

KammarmusikRedigera

StråkkvartetterRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
73f=80 Stråkkvartett nr 1 i G-dur 1770 Finalsatsen tillkommen ca. 1773/74
125a=136 Divertimento i D-dur 1772 Snarast tänkt för stråkorkester
125b=137 Divertimento i B-dur 1772 Snarast tänkt för stråkorkester
125c=138 Divertimento i F-dur 1772 Snarast tänkt för stråkorkester
134a=155 Stråkkvartett nr 2 i D-dur 1772
134b=156 Stråkkvartett nr 3 i G-dur 1772 Med alternativ adagiosats, struken av Mozart
157 Stråkkvartett nr 4 i C-dur 1772-73
158 Stråkkvartett nr 5 i F-dur 1772-73 Divertimento
159 Stråkkvartett nr 6 i B-dur 1773 Divertimento
159a=160 Stråkkvartett nr 7 i Ess-dur 1773
168 Stråkkvartett nr 8 i F-dur 1773
168a Menuett för stråkkvartett i F-dur 1774?
169 Stråkkvartett nr 9 i A-dur 1773
170 Stråkkvartett nr 10 i C-dur 1773
171 Stråkkvartett nr 11 i Ess-dur 1773
172 Stråkkvartett nr 12 i B-dur 1773
173 Stråkkvartett nr 13 i d-moll 1773
387 Stråkkvartett nr 14 i G-dur 1782 Joseph Haydn
417b=421 Stråkkvartett nr 15 i d-moll "Barnsängskvartetten" 1782 Joseph Haydn
421b=428 Stråkkvartett nr 16 i Ess-dur 1783-84 Joseph Haydn
458 Stråkkvartett nr 17 i B-dur "Jaktkvartetten" 1783-84 Joseph Haydn
464 Stråkkvartett nr 18 i A-dur 1785 Joseph Haydn
465 Stråkkvartett nr 19 i C-dur "Dissonanskvartetten" 1785 Joseph Haydn
499 Stråkkvartett nr 20 i D-dur "Hoffmeisterkvartetten" 1786
546 Adagio och Fuga för stråkar i c-moll 1788 Snarast tänkt för stråkorkester. Fugan ursprungligen skriven för två pianon (se K. 426)
575 Stråkkvartett nr 21 i D-dur "Preussisk" 1789 Fredrik Vilhelm II av Preussen
589 Stråkkvartett nr 22 i B-dur "Preussisk" 1790 Fredrik Vilhelm II av Preussen
590 Stråkkvartett nr 23 i F-dur "Preussisk" 1790 Fredrik Vilhelm II av Preussen

StråkkvintetterRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
174 Stråkkvintett i B-dur 1773 Med alternativ menuett-trio och finalsats, strukna av Mozart
515 Stråkkvintett i C-dur 1787
516 Stråkkvintett i g-moll 1787
516b=406 Stråkkvintett i c-moll 1788 bearbetning av blåsarserenad K.388
593 Stråkkvintett i D-dur 1790
614 Stråkkvintett i Ess-dur 1791

Övriga kvartetter/kvintetterRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
285 Kvartett för flöjt och stråkar i D-dur 1777
285a Kvartett för flöjt och stråkar i G-dur 1778
368b=370 Kvartett för oboe och stråkar i F-dur 1781
285b Kvartett för flöjt och stråkar i C-dur 1781-82? Sats 2 är en troligen ej autentisk bearbetning av en sats ur divertimentot K. 361
386c=407 Kvintett för horn och stråkar i Ess-dur 1782
298 Kvartett för flöjt och stråkar i A-dur 1786?
452 Kvintett för piano och blåsare i Ess-dur 1784
478 Kvartett för piano och stråkar i g-moll 1785
493 Kvartett för piano och stråkar i Ess-dur 1786
581 Kvintett för klarinett och stråkar i A-dur 1789

TriorRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
254 Divertimento (Trio) i B-dur för piano, violin och cello 1776
271f=266 Trio i B-dur för två violiner och bas 1777
496 Trio i G-dur för piano, violin och cello 1786
498 Trio för piano, klarinett och viola i Ess-dur "Kegelstatt-trion" 1786
502 Trio i B-dur för piano, violin och cello 1786
542 Trio E-dur för piano, violin och cello 1788
548 Trio i C-dur för piano, violin och cello 1788
563 Trio för stråkar i Ess-dur 1788 Divertimento
564 Trio i G-dur för piano, violin och cello 1788

DuetterRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
196c=292 Duo för fagott och cello i B-dur 1775? Äktheten ifrågasatt
423 Duo för violin och viola i G-dur 1783
424 Duo för violin och viola i B-dur 1783

ViolinsonaterRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
6 Sonat för klaver och violin i C-dur 1762–64 Violinstämman tillkomponerad senare
7 Sonat för klaver och violin i D-dur 1762–64 Violinstämman tillkomponerad senare
8 Sonat för klaver och violin i B-dur 1763–64
9 Sonat för klaver och violin i G-dur 1763–64
26 Sonat för klaver och violin i Ess-dur 1766
27 Sonat för klaver och violin i G-dur 1766
28 Sonat för klaver och violin i C-dur 1766
29 Sonat för klaver och violin i D-dur 1766
30 Sonat för klaver och violin i F-dur 1766
31 Sonat för klaver och violin i B-dur 1766
293a=301 Sonat i G-dur för violin och piano 1778
293b=302 Sonat i Ess-dur för violin och piano 1778
293c=303 Sonat i C-dur för violin och piano 1778
293d=305 Sonat i A-dur för violin och piano 1778
296 Sonat i C-dur för violin och piano 1778
300c=304 Sonat i e-moll för violin och piano 1778
300l=306 Sonat i D-dur för violin och piano 1778
317d=378 Sonat i B-dur för violin och piano 1779–81
373a=379 Sonat i G-dur för violin och piano 1781
374a=359 12 Variationer i G-dur över "La bergère Célimène" 1781
374b=360 6 Variationer i G-dur över "Hélas, j'ai perdu mon amant" 1781
374d=376 Sonat i F-dur för violin och piano 1781
374e=377 Sonat i F-dur för violin och piano 1781
374f=380 Sonat i Ess-dur för violin och piano 1781
454 Sonat i B-dur för violin och piano "Strinasacchi" 1784
481 Sonat i Ess-dur för violin och piano 1785
526 Sonat i A-dur för violin och piano 1787
547 Sonata i F-dur för violin och piano 1788

Övriga kammarmusikverkRedigera

Ofullbordade och ej autentiska kammarmusikverkRedigera

 • 7 violinsonater, K. Anh. 23.01-07=55-61; av stilistiska skäl knappast autentiska. K. 61 är av Hermann Friedrich Raupach
 • Violinsonat i D-dur. Äktheten ifrågasatt
 • Allegro i B-dur för violin och piano, K. 372 (1781). Fullbordat av Maximilian Stadler
 • Trestämmig fuga i D-dur, K. 443 (1782). Fullbordad av Maximilian Stadler
 • Violinsonat i A-dur, K. 385e=402 (1782). Fullbordad av Maximilian Stadler
 • Violinsonat i C-dur, K. 385c=403 (1784). Fullbordad av Maximilian Stadler
 • Violinsonat i C-dur, K. 385d=404 (1785). Ofullbordad
 • Stråkkvartettsats i A-dur, K. 464a (1784). Ofullbordad
 • Allegretto för stråkkvartett i B-dur, K. 589a (1784). Ofullbordat
 • Tre satser för pianotrio, K. 442 (1785-87). Ofullbordade
 • Stråkkvintettsats i B-dur, K. 514a (1787). Ofullbordad
 • Allegro för klarinett, bassetthorn violin, viola och violoncell i F-dur, K. 580b (1787). Ofullbordat
 • Allegro för klarinett och stråkkvartett i B-dur, K. 516c (1789?). Ofullbordat
 • Allegro för stråktrio i G-dur, K. 562e (1789). Ofullbordat
 • Kvintettsats för klarinett och stråkar i A-dur, K. 581a (1790?). Ofullbordad

BlåsensemblerRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
159b=186 Divertimento i B-dur 2 oboer, 2 klarinetter, 2 engelska horn, 2 horn, 2 fagotter 1773
159d=166 Divertimento i Ess-dur 2 oboer, 2 klarinetter, 2 engelska horn, 2 horn, 2 fagotter 1773 Sats 4 är en bearbetning av ett verk av Paisiello
240b=188 Divertimento i C-dur 2 flöjter, 6 trumpeter, 4 pukor 1773
213 Divertimento i F-dur 2 oboer, 2 horn, 2 fagotter 1775
240 Divertimento i B-dur 2 oboer, 2 horn, 2 fagotter 1776
240a=252 Divertimento i Ess-dur 2 oboer, 2 horn, 2 fagotter 1776
253 Divertimento i F-dur 2 oboer, 2 horn, 2 fagotter 1776
271g=289 Divertimento i Ess-dur 2 oboer, 2 horn, 2 fagotter 1777? Äktheten ifrågasatt
270 Divertimento i B-dur 2 oboer, 2 horn, 2 fagotter 1777
370a=361 Serenad i B-dur "Gran Partita" 2 oboer, 2 klarinetter, 2 bassetthorn, 4 horn, 2 fagotter, kontrabas 1781-84?
375 Serenad i Ess-dur 2 klarinetter, 2 horn, 2 fagotter 1781 Omarbetad 1782 för 2 oboer, 2 klarinetter, 2 horn, 2 fagotter
384a=388 Serenad i c-moll 2 oboer, 2 klarinetter, 2 horn, 2 fagotter 1782-83? Omarbetad för stråkkvintett (K. 406) och för piano
439b 5 divertimenti i B-dur 3 bassetthorn? 1783? Endast bevarade i version för 2 klarinetter och fagott. Äktheten obevisad
484d=410 Adagio i F-dur 2 bassetthorn och fagott 1785?
484a=411 Adagio i B-dur 2 klarinetter och 3 bassetthorn 1785?
496a=487 12 Duetter i C dur 2 bassetthorn eller valthorn 1786 Endast tre av duetterna finns i Mozarts manuskript. Äktheten av de övriga ifrågasatt
580a Adagio i F-dur Klarinett och 3 bassetthorn 1788? Ofullbordat verk

Kassationer, serenader, divertimentiRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
32 Gallimathias Musicum (Potpurri) Orkester 1766
62a=100 Kassation i D-dur Orkester 1769
63 Kassation i G-dur Orkester 1769
63a=99 Kassation i B-dur Orkester 1769
113 Divertimento i Ess-dur Orkester 1771
131 Divertimento i D-dur Orkester 1772
167A=205 Divertimento i D-dur Orkester 1773?
167a=185 Serenad i D-dur "Andretter" Orkester 1773
189b=203 Serenad i D-dur "Colloredo" Orkester 1774
213a=204 Serenad i D-dur Orkester 1775
239 Serenata notturna i D-dur 2 orkestrar 1776
247 Divertimento i F-dur "Lodron" Orkester 1776
248b=250 Serenad i D-dur "Haffner" Stråkar och 2 horn 1776 Av borgmästare Haffner beställd musik till dottern Elisabeths bröllop
251 Divertimento i D-dur stråkar, oboe och två horn 1776 Till systern Nannerls 25-årsdag den 30 juli
269a=286 Notturno i D-dur Fyra orkestrar 1776-77
271H=287 Divertimento i B-dur "Lodron" Stråkar och 2 horn 1777
320 Serenad i D-dur "Posthorn" Orkester 1779
320b=334 Divertimento i D-dur "Musique von Robing" stråkar och 2 horn 1779-80
479a=477 Maurerische Trauermusik i c-moll Orkester 1785
522 Ein musikalischer Spaß i F-dur två horn och stråkkvartett 1787
525 Serenad i G-dur "Eine kleine Nachtmusik" stråkar 1787 Sats 2 (av ursprungligen 5 satser) är ej bevarad

MarscherRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
62 Marsch i D-dur 1767 Avsedd för Mitridate (K. 87)
167AB=290 Marsch i D-dur Orkester 1772
167b=189 Marsch i D-dur Orkester 1773
189c=237 Marsch i D-dur Orkester 1774
213b=215 Marsch i D-dur Orkester 1775
214 Marsch i C-dur Orkester 1775
248 Marsch i F-dur Stråkar och 2 horn 1776
249 Marsch i D-dur "Haffner" Orkester 1776
320a=335 Två marscher i D-dur Orkester 1779
320c=445 Marsch i D-dur Stråkar och 2 horn 1780
383e=408/1 Marsch i C-dur Orkester 1782 Även i pianoversion
383F=408/3 Marsch i C-dur Orkester 1782
385a=408/2 Marsch i D-dur Orkester 1782

PianoverkRedigera

PianosonaterRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
189d=279 Pianosonat nr 1 C-dur 1775
189e=280 Pianosonat nr 2 F-dur 1775
189f=281 Pianosonat nr 3 B-dur 1775
189g=282 Pianosonat nr 4 Ess-dur 1775
189h=283 Pianosonat nr 5 G-dur 1775
205b=284 Pianosonat nr 6 D-dur "Durnitz" 1775
284b=309 Pianosonat nr 7 C-dur 1777
284c=311 Pianosonat nr 8 D-dur 1777
300d=310 Pianosonat nr 9 a-moll 1778 komponerad i Paris efter moderns död[ifrågasatt uppgift]
300h=330 Pianosonat nr 10 C-dur 1781-83
300i=331 Pianosonat nr 11 A-dur 1781-83 med rondot Alla Turca som tredje sats
300k=332 Pianosonat nr 12 F-dur 1781-83
315c=333 Pianosonat nr 13 B-dur "Linz" 1783-84
457 Pianosonat nr 14 c-moll 1784
533 Pianosonat nr 15 F-dur 1788 Allegro och Andante. Finalsatsen = rondot K. 494
545 Pianosonat nr 16 C-dur "För nybörjare" 1788
570 Pianosonat nr 17 B-dur 1789
576 Pianosonat nr 18 D-dur 1789

FantasierRedigera

 • Fantasi nr 1 med Fuga i C-dur, K. 383a=394 (1782)
 • Fantasi nr 2 i c-moll, K. 385f=396 (1782). Ofullbordat verk, ursprungligen tänkt för violin och piano
 • Fantasi nr 3 i d-moll, K. 385g=397. Ofullbordat verk
 • Fantasi nr 4 i c-moll, K. 475 (1785). Publicerad tillsammans med pianosonat nr 14 c-moll, (K. 457).

Nannerls Musikbok (1761-1763)Redigera

 1. Andante i C, K. 1a (Mozarts första bevarade verk)
 2. Allegro i C, K. 1b
 3. Allegro i F, K. 1c
 4. Menuett i F, K. 1d
 5. Menuett i G, K. 1e=1/1 (ofta felaktigt besklrivet som Mozarts första verk)
 6. Menuett i C, K. 1f=1/2
 7. Menuett i F, K. 2
 8. Allegro i B-dur, K. 3
 9. Menuett i F, K. 4
 10. Menuett i F, K. 5
 11. Allegro i C, K. 5a
 12. Andante i B-dur, K. 5b (ofullbordat verk)

VariationerRedigera

K.(6) Titel Originalkompositör År Tillägnad Övrigt
24 8 Variationer i G-dur på "Laat ons juichen" Christian Ernst Graaf 1766
25 7 Variationer i D-dur på "Willem van Nassau" Holländsk sång 1766
173c=180 6 Variationer i G-dur på "Mio caro Adone" Antonio Salieri 1773
189a=179 12 Variationer i C-dur på en menuett Johann Christian Fischer 1774
299a=354 12 Variationer i Ess-dur på "Je suis Lindor" Antoine-Laurent Baudron 1778
315d=264 9 Variationer i C-dur på "Lison dormait" Nicolas Dezède 1778
374c=352 8 Variationer i F-dur på "Dieu d'amour" André_Grétry 1781
300e=265 12 Variationer i C-dur på "Ah, vous dirai-je, Maman" Fransk sång 1781-82 Melodin känd i Sverige som ""Blinka lilla stjärna där""
300f=353 12 Variationer i Ess-dur på "La belle Françoise" Fransk sång 1781-82
416e=398 6 Variationer i F-dur på "Salve tu, Domine" Giovanni_Paisiello 1783
454a=460 8 Variationer i A-dur på "Come un'agnello" Giuseppe_Sarti 1784 Äktheten för 6 av variationerna ifrrågasatt
455 10 Variationer i G-dur på "Unser dummer Pöbel meint" Christoph_Willibald_Gluck 1784
500 12 Variationer i B-dur på ett allegretto Eget tema? 1786
547b=54 5(6?) Variationer i F-dur Eget tema 1788 Samma musik som i finalsatsen till violinsonaten K. 547
573 9 Variationer i D-dur på en menuett Jean-Pierre Duport 1789
613 8 Variationer i F-dur på "Ein Weib ist das herrlichste Ding" Benedikt Schack? 1791

Blandade pianoverkRedigera

 • Pianostycke i F, K. 33B (1766)
 • Fyra pianosonater i G, B, C och F-dur, K. 33d-g (1766); försvunna
 • Menuett i D-dur, K. 73h=94 (1769?)
 • Modulerande preludium i F-dur, K. - (1776/77)
 • Capriccio i C-dur, K. 300g=395 (1778?)
 • Fuga g-moll, K. 375e=401 (1782). Ofullbordat verk
 • Allegro i B-dur, K.372a=400 (1782); fullbordat av Maximilian Stadler
 • Svit i C-dur, K. 385i=399. Ofullbordat verk
 • Marsch i c-moll, K. 453a (1784). "Kleine Trauermarsch"
 • Rondo nr 1 i D-dur, K. 485 (1786)
 • Rondo nr 2 i F-dur, K. 494 (1786) (utgör tillsammans med K. 533 en pianosonat)
 • Rondo nr 3 i a-moll, K. 511 (1787)
 • Adagio för Piano i h-moll, K. 540 (1788)
 • Allegro och Rondo för piano i F-dur, K. 547a (1788). Äktheten ifrågasatt. Rondot är en bearbetning av finalsatsen i pianosonaten K. 545
 • Pianosonat i c-moll. Bearbetning av serenaden K. 388
 • Gigue i G-dur, K. 574 (1789)
 • Menuett i D-dur, K. 576b=355 (1789?)
 • Allegro i g-moll, K. 590d=312. Ofullbordat verk
 • Allegro och menuett i B-dur, K. Anh. C 25.04/05=498a. Äktheten ifrågasatt. Publicerade som delar av en pianosonat där övriga satser utgörs av icke-autentiska arrangemang av andra mozartverk.
 • Allegro D dur, K. 626b/16. Troligen en skiss till ett orkesterverk. Nyupptäcktes 2021.

Fyrhändigt pianoRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
19d Pianosonat C-dur för fyra händer 1765? Äktheten ifrågasatt
123a=381 Pianosonat D-dur för fyra händer 1772
186c=358 Pianosonat B-dur-dur för fyra händer 1773-74
497 Pianosonat F-dur för fyra händer 1786
521 Pianosonat C-dur för fyra händer 1787
497a=357 Pianosonat G-dur för fyra händer 1787? (Ofullbordad)
501 Andante och Variationer i G-dur 1786

Två pianonRedigera

K. Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
375a=448 Sonat för två pianon i D-dur 1781
- Larghetto och allegro i Ess dur 1781 Fullbordat av Maximilian Stadler
426 Fuga för två pianon i c-moll 1783 Omarbetad för stråkorkester (K. 546)

Operor och sångspelRedigera

Notera att Mozart skrev operor både på tyska och italienska. Medan t.ex. "Figaros bröllop" och "Così fan tutte" är på italienska, så är t.ex. "Trollflöjten" på tyska. Uppsättningar i Sverige har stundom översatts. De italienska operorna har recitativ, medan det tyskspråkiga har talad dialog.


K.(6) Titel Libretto Librettospråk År Tillägnad Övrigt
35 Die Schuldigkeit des ersten Gebots Ignaz von Weiser Tyska 1767 "Andligt sångspel", en sorts mellanting mellan opera och oratorium
38 Apollo et Hyacinthus Rufinus Widl Latin 1767
46b=50 Bastien und Bastienne (Bastien och Bastienne) Friedrich Wilhelm Weiskern Tyska 1768 Recitativ finns till en del av verket, men dessa brukar ersättas av talad dialog
46a=51 La finta semplice (Hon som spelade dum) Marco Coltellini Italienska 1768 Tre arior finns i alternativa versioner
74a Mitridate, re di Ponto Vittorio Amadeo Cigna-Santi Italienska 1770 Alternativa versioner finns till sju nummer
111 Ascanio in Alba Giuseppe Parini Italienska 1771
126 Il sogno di Scipione (Scipios dröm) Pietro Metastasio Italienska 1772
135 Lucio Silla Giovanni de Gamerra Italienska 1772
196 La finta giardiniera (Die Gärtnerin aus Liebe) Okänd Italienska 1775 Omarbetat till tyskt sångspel
208 Il re pastore (Herdekungen) Pietro Metastasio Italienska 1775
336a=345 Körer och mellanaktsmusik till Thamos, König in Ägypten Tobias Philipp von Gebler Tyska 1779 Alternativa versioner finns till två körsatser, strukna av Mozart
336b=344 Zaide Johann Andreas Schachtner Tyska 1779-80 Ofullbordad
366 Idomeneo, rè di Creta Giambattista Varesco Italienska 1781 Alternativa versioner finns till några nummer. Se dessutom K. 489 och 490
384 Die Entführung aus dem Serail (Enleveringen ur seraljen) Christoph Friedrich Bretzner och Gottlieb Stephanie Tyska 1782
422 L'oca del Cairo Giambattista Varesco Italienska 1783 Ofullbordad
424a=430 Lo sposo deluso Okänd Italienska 1783 Ofullbordad
486 Der Schauspieldirektor (Teaterdirektören) Gottlieb Stephanie Tyska 1786
492 Le Nozze di Figaro, ossia la folle giornata (Figaros bröllop) Lorenzo da Ponte Italienska 1786 Nr 6, "Non sò più", finns i version med ackompanjemnag av violin och piano. För en omarbetad version 1789 tillkom K. 577 och 579
527 Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni (Don Juan) Lorenzo da Ponte Italienska 1787 För en omarbetad version 1788 (den s.k. Wienversionen) tillkom K. 540a, 540b och 540c
588 Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti (Så gör de alla eller skola för älskande) Lorenzo da Ponte Italienska 1790 Se K. 584 för en av Mozart förkastad version av en aria
620 Die Zauberflöte (Trollflöjten) Emanuel Schikaneder och Johann Georg Gisecke Tyska 1791 Officiellt var Schikaneder ensam librettist, hur mycket som i själva verket spökskrevs av Gisecke är oklart
621 La Clemenza di Tito (Titus) Pietro Metastasio och Caterino Mazzolà Italienska 1791 Recitativen är eventuellt komponerade av Süssmayr

BalettmusikRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
300 Gavott i B-dur 1778
299b Balettmusik till Les petits riens 1778 Komponerad i samarbete med en oidentifierad tonsättare, möjligen François-Joseph Gossec
367 Balettmusik till Idomeneo 1781

DanserRedigera

MenuetterRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
61b 7 Menuetter 2 violiner och bas 1769
61g 2 Menuetter Orkester respektive piano 1770 Äktheten ifrågasatt. Nr 2 är en bearbetning av ett verk av Michael Haydn
73t=122 Menuett i Ess-dur Orkester 1770 Äktheten ifrågasatt
61e=104 6 Menuetter 1770-71 Bearbetning av verk av Michael Haydn
61d=103 19 Menuetter Orkester 1772 12 av menuetterna även i pianoversion
130a=164 6 Menuetter Orkester 1772
176 16 Menuetter Orkester 1773 11 av menuetterna även i pianoversion
363 3 Menuetter Orkester 1782-83
448a=461 6 Menuetter Orkester 1784
448c=463 2 Menuetter med kontradanser Orkester 1784
568 12 Menuetter Orkester 1788
585 12 Menuetter Orkester 1789
599 6 Menuetter Orkester 1791
601 4 Menuetter Orkester 1791
604 2 Menuetter Orkester 1791 K. 599, 601 och 604 troligen avsedda att tillsammans utgöra en grupp av 12 menuetter

Tyska danser, LändlerRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
509 6 Tyska danser Orkester 1787 Även i version för piano
536 6 Tyska danser Orkester 1788
567 6 Tyska danser Orkester 1788 K. 536 och 567 troligen avsedda att tillsammans utgöra en grupp av 12 tyska danser
571 6 Tyska danser Orkester 1789
586 12 Tyska danser Orkester 1789
600 6 Tyska danser Orkester 1791
602 4 Tyska danser Orkester 1791
605 3 Tyska danser Orkester 1791
606 6 "Ländler" 2 violiner och bas 1791 Blåsarstämmor kan ha funnits, men är ej bevarade
611 Tysk dans Orkester 1791 Identisk med K. 602 nr 3

KontradanserRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
73g=123 Kontradans i B-dur-dur Orkester 1770
250a=101 4 Kontradanser Orkester 1776 "Serenade"
269b 4 Kontradanser Orkester 1776 Äktheten ifrågasatt
271c=267 4 Kontradanser Orkester 1777
448b=462 6 Kontradanser Orkester 1784 Blåsarstämmor tillkomponerade senare
535a 3 Kontradanser Orkester 1788 Endast bevarade i pianoversion. Äktheten ifrågasatt, men publicerades av Mozarts ordinarie förläggare Artaria tillsammans med pianoversioner av autentiska mozartverk
534 Kontradans "Das Donnerwetter" Orkester 1788
535 Kontradans "La Bataille" Orkester 1788
587 Kontradans i C-dur "Der Sieg vom Helden Koburg" Orkester 1789
588a=106 Ouvertyr och 3 Kontradanser Orkester 1790 Äktheten ifrågasatt
609 5 Kontradanser 2 violiner, bas, flöjt & trumma 1787?
603 2 Kontradanser Orkester 1791
605a=607 Kontradans "Il Trionfo delle Donne" Orkester 1791
610 Kontradans "Les filles malicieuses" Orkester 1791?

Danser felaktigt tillskrivna MozartRedigera

 • Sex menuetter för orkester K. 105 (av Michael Haydn)
 • Menuett D-dur K. 64 (av Leopold Mozart)
 • Nio kontradanser K. 510 (av stilistiska skäl knappast autentiska)
 • 12 tyska danser K. Anh. C 29.06 (endast bevarade i pianoversion)

Sång och orkesterRedigera

SopranRedigera

K.(6) Titel Libretto År Tillägnad Övrigt
23 Aria för sopran "Conservati fedele" Metastasio 1765
73b=78 Aria för sopran "Per pietà, bell' idol mio" Metastasio 1766
73d=88 Recitativ och aria för sopran "O temerario Arbace" Metastasio 1766
61c=70 Recitativ och aria för sopran "A Berenice" ? 1766
- Aria för sopran "Cara, se le mie pene" ? 1769?
73c=88 Aria för sopran "Fra cento affanni" Metastasio 1770
73e=77 Recitativ och aria för sopran "Misero me" Metastasio 1770
73o=82 Aria för sopran "Se ardire, e speranza" Metastasio 1770
73p=83 Aria för sopran "Se tutti i mali miei" Metastasio 1770
74b Aria för sopran "Non curo l'affetto" Metastasio 1771
217 Aria för sopran "Voi avete un cor fedele" ? 1775
272 Recitativ och aria för sopran "Ah, lo previdi" ? 1777
294 Recitativ och aria för sopran "Alcandro, lo confesso" Metastasio 1778
295a Recitativ och aria för sopran "Basta, vincesti" Metastasio 1778
300b=316 Recitativ och aria för sopran "Popoli di Tessaglia" Ranieri de'Calzabigi 1778
368 Recitativ och aria för sopran "Ma che vi fece" Metastasio 1779-80
369 Recitativ och aria för sopran "Misera, dove son!" Metastasio 1781
374 Recitativ och Aria för sopran "A questo seno deh vieni" ? 1781
382h=119 Aria för sopran "Der Liebe himmlisches Gefühl" ? 1782
383 Aria för sopran "Nehmt meinen Dank, ihr holden Gönner!" ? 1782
416 Scen och rondo för sopran "Mia speranza adorata" Gaetano Sertor 1783
417e=178 Aria för sopran "Ah, spiegarti, oh Dio" ? 1783 Endast bevarad med pianoackompanjemang
419 Aria för sopran "No, no, che non sei capace" ? 1783
418 Aria för sopran "Vorrei spiegarvi, oh Dio" ? 1783
490 Scen och rondo för Sopran "Non più, tutti ascoltai" ? 1786 Solostämman skriven i sopranklav men förmodligen tänkt för tenor
505 Scen och rondo för sopran "Ch'io mi scordi di te?" ? 1786 Med pianosolo
528 Scen för sopran "Bella mia fiamma" Lorenzo da Ponte? 1787
538 Aria för sopran "Ah se in ciel" Metastasio 1788
540c Recitativ och aria för sopran "In quali eccesi" Lorenzo da Ponte 1788 Avsedd för Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni (Don Juan)
577 Rondo för sopran "Al desio, di chi t'adora" Lorenzo da Ponte? 1789 Avsedd för Le Nozze di Figaro, ossia la folle giornata (Figaros bröllop)
578 Aria för sopran "Alma grande e nobil core" Giuseppe Palomba 1789
579 Aria för sopran "Un moto di gioia mi sento" Lorenzo da Ponte? 1789 Avsedd för Le Nozze di Figaro, ossia la folle giornata (Figaros bröllop)
580 Aria för sopran "Schon lacht der holde Frühling" ? 1789
582 Aria för sopran "Chi sà, chi sà, qual sia" Lorenzo da Ponte 1789
583 Aria för sopran "Vado, ma dove? -- oh Dei!" Lorenzo da Ponte 1789

AltRedigera

K.(6) Titel Libretto År Tillägnad Övrigt
255 Recitativ och aria för alt "Ombra felice" Giovanni de Gamerra? 1776

TenorRedigera

K.(6) Titel Libretto År Tillägnad Övrigt
19c=21 Aria för tenor "Va, dal furor portata" Metastasio 1765
33i=36 Recitativ och aria för tenor "Or che il dover" ? 1766
71 Aria för tenor "Ah, più tremar" Metastasio 1770 Ofullbordad
210 Aria för tenor "Con ossequio, con rispetto" ? 1775
256 Aria för Tenor "Clarice cara mia sposa" ? 1776
295 Aria för tenor "Se al labbro mio non credi" Antonio Salvi? 1778
416b=435 Aria för Tenor "Müßt' ich auch durch tausend Drachen" ? 1783 Ofullbordat verk
420 Aria för tenor "Per pietà, non ricercate" Pasquale Anfossi 1783
425b=431 Recitativ och aria för tenor "Misero! O sogno!" ? 1783
540a Aria for tenor "Dalla sua pace" Lorenzo da Ponte 1788 Avsedd för Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni (Don Juan)

BasRedigera

K.(6) Titel Libretto År Tillägnad Övrigt
421a=432 Recitativ och aria för bas "Così dunque tradisci" Metastasio 1783
416c=433 Aria för bas "Männer suchen stets zu naschen" ? 1783 Ofullbordad
512 Recitativ och aria för bas "Alcandro, lo confesso" Metastasio 1787
513 Aria för bas "Mentre ti lascio" Duca Sant'Angioli-Morbilli 1787
539 Aria för bas "Ich möchte wohl der Kaiser sein" Johann Wilhelm Ludwig Gleim 1788 "Ein deutscher Kriegslied"
541 Arietta för bas "Un bacio di mano" Lorenzo da Ponte? 1788
584 Aria för bas "Rivolgete a lui lo sguardo" Lorenzo da Ponte 1789 Avsedd för Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti
612 Aria för bas "Per questa bella mano" ? 1791 Med kontrabassolo
621a Aria för bas "Io ti lascio, o cara, addio" ? 1791 Komponerad i samarbete med Gottfried von Jacquin


Duetter och ensembler för solosång och orkesterRedigera

K.(6) Titel Libretto År Tillägnad Övrigt
479 Kvartett för sopran, tenor och två basar, "Dite almeno" Giovanni Bertati 1785
480 Trio för sopran, tenor och bas, "Mandina amabile" Giovanni Bertati 1785
480b=434 Terzett för tenor och två basar "Dal gran regno delle amazoni" Giuseppe Petrosellini 1785 Ofullbordad
489 Duett för sopran och tenor, "Spiegarti no poss' io" ? 1786 Avsedd för Idomeneo, rè di Creta
540b Duett för sopran och bas, "Per queste tue manine" Lorenzo da Ponte 1788 Avsedd för Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni (Don Juan)
615 Kör, "Viviamo felice" Tommaso Grandi 1791 Inlaga i Le gelosie villane av Giuseppe Sarti. Försvunnet verk
- Duett för tenor och bas, "Pamina, wo bist du" Emanuel Schikaneder 1791 Avsedd för Die Zauberflöte (Trollflöjten). Troligen ej färdigkomponerad av Mozart, utan fullbordad av okänd.

Vokalensembler med piano eller ensembleRedigera

K.(6) Titel Libretto År Tillägnad Övrigt
436 Notturno för två sopraner och bas, "Ecco quel fiero istante" Metastasio 1783-86 Komponerad i samarbete med Gottfried von Jacquin?
437 Notturno för två sopraner och bas, "Mi lagnerò tacendo" Metastasio 1783-86 Komponerad i samarbete med Gottfried von Jacquin?
438 Notturno för två sopraner och bas "Se lontan" Metastasio 1783-86 Komponerad i samarbete med Gottfried von Jacquin?
439 Notturno för två sopraner och bas, "Due pupille" Metastasio? 1783-86 Komponerad i samarbete med Gottfried von Jacquin?
439a=346 Notturno för två sopraner och bas, "Luci care, luci belle" Metastasio? 1783-86 Komponerad i samarbete med Gottfried von Jacquin?
441 Trio för sopran, tenor och bas, "Liebes Mandel, wo is's Bandel?" Mozart 1783 Ofullbordat verk
532 Canzonetta för sopran, tenor och bas, "Grazie agl'inganni tuoi" Metastasio 1784 Ofullbordad
549 Canzonetta för två sopraner och bas, "Più non si trovano" Metastasio 1788
571a Kvartett för sopran, två tenorer och bas, "Caro mio Druck und Schluck" Mozart 1789 Ofullbordat verk

SångerRedigera

K.(6) Titel Text År Tillägnad Övrigt
47e=53 An die Freude Johann Peter Uz 1768
125g=147 "Wie unglucklich bin ich nit" Okänd 1775-76?
125h=148 Lobegesang auf die feierliche Johannisloge Ludwig Fredrich Lenz 1775-76? "O heiliges Band""
284d=397 Arietta in C "Oiseaux, si tous les ans" Antoine Ferrand 1777-78
295b=308 Arietta, "Dans un bois solitaire" Antoine Houdart de la Motte 1777-78
367a=349 Die Zufriedenheit Johann Martin Miller 1780-81 Även med mandolinackompanjemang
367b=351 "Komm, liebe Zither" Okänd 1780-81 Med mandolinackompanjemang
340a=392 "Verdankt sei es dem Glanz" Johann Timotheus Hermes 1781-82
340b=391 An die Einsamkeit Johann Timotheus Hermes 1781-82
340c=390 An die Hoffnung Johann Timotheus Hermes 1781-82
468 Gesellenreise Joseph Franz von Ratschky 1785
472 Der Zauberer Christian Felix Weisse 1785
473 Die Zufriedenheit Christian Felix Weisse 1785
474 Die betrogene Welt Christian Felix Weisse 1785
476 Das Veilchen Johann Wolfgang von Goethe 1785
483 "Zerfließet heut', geliebte Brüder" Augustin von Schittlersberg 1785 Sång med kör och orgelackompanjemang
484 "Ihr unsre neuen Leiter" Augustin von Schittlersberg 1785 Sång med kör och orgelackompanjemang
506 Lied der Freiheit Johannes Aloys Blumauer 1785?
517 Die Alte Fredrich von Hagedorn 1787
518 Die Verschweigung Christian Felix Weisse 1787
519 Das Lied der Trennung Klamer Eberhard Karl Schmidt 1787
520 Als Luise die Briefe Gabriele von Baumberg 1787
523 Abendempfindung an Laura Joachim Heinrich Campe 1787
524 An Chloe Johann Georg Jacobi 1787
529 Des kleinen Friedrichs Geburtstag Johann Eberhard Friedrich Schall och Joachim Heinrich Campe 1787
530 Das Traumbild Ludwig Heinrich Christoph Hölty 1787
531 Die kleine Spinnerin Daniel Jäger och okänd 1787
552 Beim Auszug in das Feld Okänd 1788
596 Sehnsucht nach dem Frühling Christian Adolf Overbeck 1791 Sv.:Kom hör min vackra visa Z. Topelius.
597 Im Frülingsanfang Christian Christoph Sturm 1791
598 Das Kinderspiel Christian Adolf Overbeck 1791
623a Maurergesang, "Lasst uns mit geschlungnen Händen" Emanuel Schikaneder? 1791 Äktheten ifrågasatt, eventuellt av Johann Holzer. Musiken används som Österrikes nationalsång "Land der Berge, Land am Strome"

Sånger som felaktigt tillskrivits MozartRedigera

KanonRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
73i Kanon i A-dur for 4 till 5 stämmor i 1 grupp 1772
73k=89 Kyrie i G-dur 5 stämmor i 1 Grupp 1772
73r 4 gåtkanon 1772
73x 14 kanonstudier 1772
382a=229 Kanon i c-moll 3 Stämmor i 1 grupp c1782
382b=230 Kanon i c-moll 2 stämmor i 1 grupp c1782
382c=231 Kanon i B-dur "Leck mich im Arsch" 6 stämmor i 1 grupp c1782
382f=347 Kanon i D-dur 6 stämmor i 1 grupp c1782
382g=348 Kanon i G-dur "V'amo di core teneramente" 12 stämmor i 3 grupper c1782 Äktheten ifrågasatt
507 Kanon i F-dur 3 stämmor i 1 grupp 1786
508 Kanon i F-dur 3 stämmor i 1 grupp 1786
508A Kanon i C-dur 3 stämmor i 1 grupp 1786
508a 2 Kanon i F-dur

14 Kanon i F-dur

3 stämmor i 1 grupp

2 stämmor i 1 grupp

1786
515b=228 Dubbelkanon i F-dur 4 stämmor i 2 grupper 1787
509a=232 Kanon i G-dur "Lieber Freistädtler, lieber Gaulimauli" 4 stämmor i 1 grupp 1787
553 Kanon i C-dur "Alleluja" 3 stämmor i 1 grupp 1788
554 Kanon i F-dur "Ave Maria" 4 stämmor i 1 grupp 1788
555 Kanon i a-moll "Lacrimoso son io" 4 stämmor i 1 grupp 1788
556 Kanon i G-dur "G'rechtelt's enk" 4 stämmor i 1 grupp 1788
557 Kanon i f-moll "Nascoso e il mio sol 4 stämmor i 1 grupp 1788
558 Kanon i B-dur "Gehen wir im Prater" 4 stämmor i 1 grupp 1788
559 Kanon i F-dur "Difficile lectu mihi Mars" 3 stämmor i 1 grupp 1788
559a Kanon i F-dur "O du eselhafter Peierl" 4 stämmor i 1 grupp 1788
560 Kanon i F-dur "O du eselhafter Martin" 4 stämmor i 1 grupp 1788
561 Kanon i A-dur "Bona nox, bist a rechta Ox" 4 stämmor i 1 grupp 1788
562 Kanon i A-dur "Caro bell'idol mio" 3 stämmor i 1 grupp 1788
562a Kanon i B-dur 4 stämmor i 1 grupp 1780s? Av Michael Haydn?
562c Kanon i C-dur 4 stämmor i 1 grupp 1780s?

Kanon som felaktigt tillskrivits MozartRedigera

 • Kanon i B-dur "Leck mir den Arsch", K. 382d=233 (av Wenzel Johann Trnka)
 • Kanon i G-dur "Bei der Hitz' em Sommer ess ich", K. 382e=234 (av Wenzel Johann Trnka)

Kyrkliga verkRedigera

MässorRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
33 Kyrie i F 1766
47a=139 Mässa nr 1 ("Missa solemnis") i c-moll "Barnhusmässan" 1768
47d=49 Mässa nr 2 ("Missa brevis") i G 1768
61a=65 Mässa nr 3 ("Missa brevis") i d-moll 1769
66 Mässa nr 4 i C-dur "Dominicusmässan" 1769
Anh. C1.12=140 Mässa nr 5 ("Missa brevis") i G 1773? Äktheten ifrågasatt
167 Mässa nr 6 i C "Trinitatis" 1773
186f=192 Mässa nr 7 ("Missa brevis") i F 1774
186h=194 Mässa nr 8 ("Missa brevis") i D 1774
196b=220 Mässa nr 9 ("Missa brevis") i C "Spatzen" 1775-76?
246a=262 Mässa nr 10 ("Missa longa") i C 1775
258 Mässa nr 11 ("Missa brevis") i C "Spaur" 1775
259 Mässa nr 12 ("Missa brevis") i C "Orgelsolomässan" 1775-76 Med alternativ sanctussats, struken av Mozart
257 Mässa nr 13 i C "Credomässan" 1776
272b=275 Mässa nr 14 ("Missa brevis") i B-dur 1777
317 Mässa nr 15 i C-dur "Kröningsmässan" 1779
337 Mässa nr 16 ("Missa solemnis") i C-dur 1780 Med alternativ ofullbordad credosats
368a=341 Kyrie i d-moll 1787-91
417a=427 Mässa nr 17 i c-moll "Stora c-mollmässan" 1782-83 Ofullbordat verk
626 Requiem i d-moll 1791 Oavslutat

Oratorier, kyrkliga dramer, kantaterRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
35 Die Schuldigkeit des ersten Gebots 1767 Del 1 av ett oratorium. Del 2 och 3 komponerades av Michael Haydn respektive Anton Cajetan Adlgasser. Deras bidrag finns ej bevarade. Libretto av Ignaz Anton Weiser
35a=42 Grabmusik 1767 Kantat; slutkören tillkomponerad senare
74c=118 La Betulia liberata 1771 Oratorium, libretto av Metastasio
468a=429 Dir, Seele des Weltalls 1785 Kantat, libretto av Lorenz Leopold Haschka. Ofullbordat verk, kompletterat av Maximilian Stadler
469 Davidde penitente 1785 Oratorium, libretto av Lorenzo da Ponte. Musiken till stora delar lånad från mässan K. 427
471 Die Mauererfreude 1785 Kantat, text av Franz Petran
477a Kantat, Per la ricuperata salute di Ofelia Sång och piano 1785 Komponerad i samarbete med Antonio Salieri och Cornetti. Text av Lorenzo da Ponte. Verket troddes vara förlorat, men återupptäcktes 2015
619 "Die ihr des unermeßlichen Weltalls" Sång och piano 1791 Kantat, text av Franz Heinrich Ziegenhagen
623 Frimurarkantat, "Laut verkünde unsre Freude" 1791 Kantat; text av Emanuel Schikaneder. Mozarts sista fullbordade verk

Litanior, vesper, vesperpsalmerRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
74e=109 Litaniae Lauretanae BVM i B-dur 1771
125 Litaniae de venerabili altaris sacramento i B-dur 1772
186d=195 Litaniae Lauretanae BVM i D 1774
186g=193 Dixit Dominus, Magnificat i C 1774
243 Litaniae de venerabili altaris sacramento i Ess 1776
321 Vesperae de Dominica i C 1779
339 Vesperae solennes de confessore i C 1780

Korta sakrala verkRedigera

K.(6) Titel Text År Tillägnad Övrigt
20 Motett i g-moll, "God is Our Refuge" 1765
34 Offertorium i C-dur, "Scandi coeli limina" 1767
47 Veni Sancte Spiritus i C-dur 1768
66a=117 Offertorium i C-dur, "Benedictus sit Deus" 1769
66b=141 Te Deum in C-dur 1769
73s=85 Miserere i a-moll 1770
73v=86 Antifon i d-moll, "Quaerite primum regnum Dei" 1770
74d=108 Regina Coeli i C-dur 1771
74f=72 Offertorium i G-dur, "Inter natos mulierum" 1771
127 Regina coeli i B-dur 1772
158a=165 Motett i F-dur för sopran, "Exsultate, jubilate" 1773 Omarbetad 1779/80
- Motett i G-dur för sopran, "Venti, fulgera" 1773? Äktheten ifrågasatt
73a=143 Motett för sopran i G-dur, "Ergo interest" 1773 Äktheten ifrågasatt
205a=222 Offertorium i d-moll, "Misericordias Domini" 1775
248a=260 Offertorium i D-dur, "Venite populi" 1776
272a=277 Offertorium i F-dur, "Alma Dei creatoris" 1777 Äktheten ifrågasatt
273 Gradual i F-dur, "Sancta Maria, mater Dei" 1777
321b=276 Regina Coeli i C-dur 1779
317b=146 Aria för sopran i B-dur, "Kommet her, ihr frechen Sünder" 1779
336c=343 2 tyska psalmer, "O Gottes Lamm" och "Als aus Ägypten Israel" 1787
618 Motett i D-dur, "Ave verum Corpus" Eukaristisk hymn 1791 Anna von Soden (diakonissa)

ÖvrigtRedigera

 • Mässa i C-dur, K. 166d=115; troligen av Leopold Mozart
 • Mässa i F-dur, K. 90a=116; troligen av Leopold Mozart
 • Osanna i C-dur, K. 166e=223 (1772); eventuellt en avskrift av någon annan tonsättares verk
 • Kyrie i Ess-dur, K. 296a=322 (1779); ofullbordat
 • Kyrie i C-dur, K. 323 (1790); ofullbordat

KyrkosonaterRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
41h=67 Kyrkosonat nr 1 i E-dur 2 violiner och bas (orgel) 1772
41i=68 Kyrkosonat nr 2 i B-dur 2 violiner och bas (orgel) 1772
41k=69 Kyrkosonat nr 3 i D-dur 2 violiner och bas (orgel) 1772
124a=144 Kyrkosonat nr 4 i D-dur 2 violiner och bas (orgel) 1774
124b=145 Kyrkosonat nr 5 i F-dur 2 violiner och bas (orgel) 1774
212 Kyrkosonat nr 6 i B-dur 2 violiner och bas (orgel) 1775
241 Kyrkosonat nr 7 i G-dur 2 violiner och bas (orgel) 1776
244 Kyrkosonat nr 8 i F-dur Orgel, 2 violiner och bas 1776
245 Kyrkosonat nr 9 i D-dur Orgel, 2 violiner och bas 1776
263 Kyrkosonat nr 10 i C-dur Orgel och orkester 1776
271d=274 Kyrkosonat nr 11 i G-dur 2 violiner och bas (orgel) 1777
271e=278 Kyrkosonat nr 12 i C-dur Orgel och orkester 1777
317a=329 Kyrkosonat nr 13 i C-dur Orgel och orkester 1779
317c=328 Kyrkosonat nr 14 i C-dur Orgel, 2 violiner och bas 1779
241a=224 Kyrkosonat nr 15 i F-dur 2 violiner och bas (orgel) 1780
241b=225 Kyrkosonat nr 16 i A-dur 2 violiner och bas (orgel) 1780
336d=336 Kyrkosonat nr 17 i C-dur Orgelsolo, 2 violiner och bas 1780

OrgelverkRedigera

Arrangemang av andra tonsättares verkRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
404a Arrangemang av 6 preludier och fugor av Johann Sebastian Bach och Wilhelm Friedemann Bach 1782 Äktheten ifrågasatt
405 Arrangemang av 5 fugor av Johann Sebastian Bach 1782 En avskrift av verket innehåller en sjätte fuga samt preludier. Äktheten av dessa är ifrågasatt
537d Arrangemang av en aria för tenor av Carl Philipp Emanuel Bach 1788
566 Arrangemang av Acis and Galatea av Händel 1788
572 Arrangemang av Messiah av Händel 1789
470a Instrumentation för en Violinkonsert av Viotti 1789
591 Arrangemang av Alexander's Feast av Händel 1790
592 Arrangemang av Ode for St. Cecilia's Day av Händel 1790
592a=625 Komisk Duett för Sopran och Bas, "Nun, liebes Weibchen" av Benedikt Schack 1790 Inlaga i sångspelet "Der Stein der Weisen" av Benedikt Schack m. fl. Även andra avsnitt i detta verk kan vara av Mozart, men omfattningen av hans bidrag är oklar

BlandatRedigera

K.(6) Titel Instrument År Tillägnad Övrigt
15a-15ss 44 obetitlade stycken "London Sketchbook" Piano? 1765
Anh B.384 Harmonimusik till Die Entführung aus dem Serail Blåsare 1782 Äktheten ifrågasatt
385b Solfeggios för sopran 1783?
453b Övningsbok för Barbara Ployer
506a Studier för Thomas Attwood 1785-86
516f Musikalisches Würfelspiel i C-dur 1787
617a=356 Adagio i C-dur Glasharmonika 1791?
620b Kontrapunktisk studie 1791?
626a=624 Kadenser för pianokonserter Piano 64 kadenser till egna konserter samt 14 till andras

ReferenserRedigera

 • Köchel, Ludwig (1964) (på tyska). Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts ... 6. Aufl.. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel. Libris 2923905 
 • Törnblom, Folke H (1991). Mozart : Köchel 1-626. Legenda opus, 99-0752863-3. Stockholm: Legenda. Libris 7438239. ISBN 91-582-1641-3 
 • Konrad, Ulrich (2005) (på tyska). Mozart-Werkverzeichnis. Kassel: Bärenreiter. Libris 9986687. ISBN 3-7618-1847-5