Pianokonsert No. 20 i d-moll, K. 466 av Wolfgang Amadeus Mozart komponerades 1785 och daterades 10 februari detta år, en månad före Pianokonsert No. 21. Troligt är att Mozart komponerade bägge samtidigt men presenterade d-moll-konserten först. Instrumentuppsättningen är densamma i både No. 20 och No. 21 och med inledningar i bägge av trumpeter och slagverk.

D-moll anses vara Mozarts demoniska tonart, vilken han använde både till kommendörens musik i Don Giovanni och till Nattens Drottning i Trollflöjten.

Denna den 20:e pianokonserten består av

  • I. Allegro
  • II. Romanze
  • III. Rondo (Allegro assai)