Flöjtkonsert D-dur, K. 314 i Köchelförteckningen, är ett musikstycke komponerat 1778 av Wolfgang Amadeus Mozart. Verket skrevs ursprungligen för oboe och i C-dur, det är osäkert om det var Mozart själv som utförde bearbetningen för flöjt.

I denna charmiga konsert förkroppsligar Mozart sin humor.

  • I. Allegro aperto
  • II. Andante ma non troppo
  • III. Allegro