Symfoni nr 41 i C-dur, K. 551, komponerades av Wolfgang Amadeus Mozart år 1788 och blev hans sista verk i genren. Den kallas ofta "Jupitersymfonin".

Symfonin har fyra satser:

  1. Allegro vivace
  2. Andante cantabile
  3. Menuetto: Allegro
  4. Allegro molto