Vattendrag i Sverige som utmynnar i Bottenhavet och Ålands hav

Wikimedia-listartikel

Vattendrag i Sverige som utmynnar i Bottenhavet och Ålands hav

Havsmynnande vattendrag står längst till vänster, biflöden längre till höger. De större älvarnas bi- och källflöden står att finna under resp. älvnamn.

(*)=källflöde