Hoan är en älv i Härjedalen och Hälsingland i Sverige. Hoan är Ljusnans största vänsterbiflöde och dess längd är ca 100 km, dess flodområde cirka 1 040 km². Älven strömmar igenom de gamla socknarna Överhogdal och Ytterhogdal samt mynnar i Ljusnan SO om Ytterhogdal. Viktigare biflöden är Lill-Hoan och Jämnen.