Uniform m/1802 är ett uniformssystem som har använts inom den svenska krigsmakten. Uniformen togs fram för att ersätta uniform m/1792, och var snarare en förändring och modernisering av denna. Den ersatte dock inte uniform m/1801 som användes inom främst generalitetet och amiralitetet. Modell 1802 är att av de uniformssystem som brukar hänföras till samlingsbeteckningen modell äldre.

Officer vid Engelbrechtenska regementet bärandes modell 1802.

UtformningRedigera

Uniformsjackan hade kvar sina bröstrevärer, de blev dock bredare, och nådde ända upp till axelsömmen. Modellen omfattade dels en jacka dels en frack. Manskap använde oftast jackan, medan officerare tenderade att nyttja fracken. Huvudbonaden var för officerare och underofficerare bicorne m/1802, om man tillhörde Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper. Huvudbonaden för övriga regementen var en hög hatt med ståndare och var i stort lika den hatt som ingick i m/1792.

Alla fotregementen hade mörkblå jackor, utom Jönköpings regemente som hade en mellanblå, och Jämtlands regemente som hade en grå färg. Krage, ärmuppslag, foder samt uppvecken på skörten hade olika färg beroende på regemente.

Skillnaden mellan uniformer för soldater och officerare var att officerarnas uniformer var gjorda av material av högre kvalitet, samt att officerarna även bar en vit armbindel runt vänster överarm. Denna armbindel var ett minne från Gustav III:s oblodiga revolution i augusti 1772 och den blev en del av den svenska officersuniformen till 1809.

Uniformen ersattes inom den indelta armén med Uniform m/1806, och i sin helhet i och med uniform m/1807.

Förteckning över persedlarRedigera

BilderRedigera

KällorRedigera

WebbkällorRedigera

http://www.hhogman.se/uniformer_armen_18_infanteriet1.htm