Förband (militär)

militär enhet organiserad för en viss uppgift
(Omdirigerad från Typförband)

Förband inom det militära, i talspråk vanligen kallat militärförband,[1][2][3] är en enhet organiserad för en viss uppgift i krig eller fred. Ordet förband kan syfta på en reellt existerande organisation med sin materiel, personal, specifika uppgift etc. Till exempel Värmlandsbrigaden.

Förband kan också syfta på en typ av förband, till exempel infanteribrigad 77 eller pansarbrigad. I svenskt militärspråk används ofta ordet typförband för sådana förband som har en bestämd sammansättning, till skillnad från sådana som organiseras efter de lokala behoven, som till exempel en arméfördelning.

Ett förband kan även betecknas som ett skolförband, och har då som uppgift i att utbilda personal och stödja övriga utbildnings- och krigsförband. Till exempel Försvarsmaktens tekniska skola.

Ett större förband kallas regemente i armén och marininfanteriet eller flottilj i flygvapnet och flottan. I Sverige kallas de förband som utbildar soldater för utbildningsförband, i dagligt tal ofta kallade regementen.

Exempel på förbandstyper redigera

(Urvalslista; vissa förbandstyper är paraplybegrepp)

Exempel på förbandsstorlekar redigera

Moderna förbandsstorlekar

Historiska förbandsstorlekar

Referenser redigera

Noter redigera

Nationalencyklopedin redigera