Släpfordon

fordon utan egen framdriv som dras av fordon med framdrivning

Släpfordon, typ av fordon konstruerat att släpas efter ett fordon med egen framdrivning, som till skillnad från ett efterfordon har fjädring och till skillnad från terrängsläp är avsett att användas på vägar. Släpfordonen delas in i kategorierna släpvagn och släpsläde.

Släpfordon