Skvadron är en beteckning på ett militärförband.

Polskt kavalleri 1830-31.

Inom Sveriges armé var skvadron då det först förekommer i början av 1600-talet beteckningen på en taktisk enhet av kavalleri eller infanteri. Inom infanteriet utbyttes beteckningen i slutet av 1600-talet mot bataljon. Kavalleriskvadronen fortsatte att fungera som en rent taktisk enhet och bestod vanligen av 2-4 kompanier. I slutet av 1700-talet blev skvadronen även den administrativa enheten, då kompaniindelningen inom kavalleriet upphörde.[1]

Skvadronschefen var vanligtvis ryttmästare. Numer används skvadron för att beteckna kompanier i jägar- och militärpolisförband.

I Frankrike har skvadron (escadron) även använts inom trängen, och omfattade där fyra kompanier. Även inom tyska armén har skvadron (Schwadron) använts som enhetsbeteckning inom trängregementena.[1]

Helikopterskvadron används i svenska försvarsmakten som beteckning på detachementen ur Helikopterflottiljen: 1.helikopterskvadronen, 2.helikopterskvadronen samt 3.helikopterskvadronen. Storleken på respektive skvadron varierar och är mer en organisatorisk form än en mått på enhetens storlek. Helikopterskvadron skall dock inte sammanblandas med den engelskspråkiga formen squadron, vilket är en mindre enhet än den svenska helikopterskvadronen (som normalt består av flera flygdivisioner och underhållskompanier).[ifrågasatt uppgift]Transportflygskvadron används i svenska försvarsmakten som beteckning på ett av krigsförbanden i Flygvapnet (från 2021). Övriga liknande förband är Statsflygskvadronen och Specialflygskvadronen

SquadronRedigera

Inom utländska försvarsmakter kan den engelska termen squadron (förkortat som Sqn.) beteckna varierande typer av armé-, flyg- och marinförband av olika storlek. Inom NATO betecknar squadron ett flygförband motsvarande en flygdivision i svenska flygvapnet. I den amerikanska armén är squadron ett bataljonsförband i pansartrupperna och arméflyget. Skillnaden mot bataljoner är att en squadron är organiserad i troops i stället för kompanier och plutoner. I den brittiska armén är squadron ett kompaniförband sammansatt av enheter från olika truppslag, dvs en mindre motsvarighet till en battlegroup (Storbritannien) eller task force (USA). Sjömilitärt motsvarar en squadron fartyg (till exempel jagare eller ubåtar) en eskader.

Ej att förväxla med beteckningen squad i armésammanhang motsvarar grupp.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] Skvadron i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)