Öppna huvudmenyn
Polskt kavalleri 1830-31.

Skvadron är en beteckning på ett militärförband.

Inom Sveriges armé var skvadron då det först förekommer i början av 1600-talet beteckningen på en taktisk enhet av kavalleri eller infanteri. Inom infanteriet utbyttes beteckningen i slutet av 1600-talet mot bataljon. Kavalleriskvadronen fortsatte att fungera som en rent taktisk enhet och bestod vanligen av 2-4 kompanier. I slutet av 1700-talet blev skvadronen även den administrativa enheten, då kompaniindelningen inom kavalleriet upphörde.[1]

Skvadronschefen var vanligtvis ryttmästare. Numer används skvadron för att beteckna kompanier i jägar- och militärpolisförband.

I Frankrike har skvadron (escadron) även använts inom trängen, och omfattade där fyra kompanier. Även inom tyska armén har skvadron (Schwadron) använts som enhetsbeteckning inom trängregementena.[1]

Helikopterskvadron används i svenska försvarsmakten som beteckning på detachementen ur Helikopterflottiljen: 1.helikopterskvadronen, 2.helikopterskvadronen samt 3.helikopterskvadronen. Storleken på respektive skvadron varierar och är mer en organisatorisk form än en mått på enhetens storlek. Helikopterskvadron skall dock inte sammanblandas med den engelskspråkiga formen squadron, vilket är en mindre enhet än den svenska helikopterskvadronen (som normalt består av flera flygdivisioner och underhållskompanier).

SquadronRedigera

Inom utländska försvarsmakter kan den engelska termen squadron (förkortat som Sqn.) beteckna varierande typer av armé-, flyg- och marinförband av olika storlek. Inom NATO betecknar squadron ett flygförband mellan flygdivision och flygflottilj i svenska flygvapnet. I den amerikanska armén är squadron ett bataljonsförband i pansartrupperna och arméflyget. I den brittiska armén är squadron ett kompaniförband i många truppslag. Sjömilitärt motsvarar en squadron fartyg (till exempel jagare eller ubåtar) en eskader. Beteckningen squad i armesammanhang betecknar därmemot snarast en grupp.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] Skvadron i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)