Ej att förväxla med Armékår, Expeditionskår eller Marinkår.

Kår är en militär administrativ enhet. I den svenska Armén har benämningen använts främst till förband som ej uppsatt ett krigsförband i ett regementes storlek. Men även till fristående bataljoner, kavallerienheter till ett regementes eller mindre storlek. Den stora skillnaden mellan ett regemente och en kår, är att en kår i regel består av en stab och en bataljon, medan ett regemente i regel består av en stab och minst två bataljoner. Under 1900-talet benämndes förband inom truppslagen luftvärnet, ingenjörstrupperna, signaltrupperna och trängtrupperna för kår. Vissa avvikelser har dock förekommit, då till exempel Värmlands regemente endast omfattades av en bataljon mellan 1928 och 1948, men ändå kallades för regemente.

Amfibiekåren bildades år 2000 av resterna av kustartilleriet. Amfibiekåren har ett regemente och bör därför kanske snarast ses som en motsvarighet till marinkårer. Amfibieregementet sätter (2015) upp en ambfibiebataljon, två fristående kompanier och tre hemvärnsbataljoner.

Även i det svenska Flygvapnet har begreppet kår använts, då i form av Flygkår. Skillnaden var att en flygflottilj normalt bestod av en stab och minst två flygande divisioner, medan en flygkår saknade flygande krigsförband. Benämningen flygkår användes mellan 1949 och 1974 av Flygvapnets markskoleförband.

Inom det svenska försvaret har också funnits ett stort antal personalkårer som samlat personal med speciella utbildningar eller uppgifter.

Exempel på kårförbandRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera