Tymin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA.[1] Liksom cytosin och uracil är det en pyrimidin och består av en ring av kol- och kväve-atomer. I DNA binder sig tymin via två vätebindningar till den komplementerande basen adenin. I RNA finns den snarlika basen uracil istället för tymin.

Tymin
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn5-Metyl-2,4-pyrimidindion
Övriga namn5-Methyluracil
Kemisk formelC4H3N2O2CH3
Molmassa126,1133 g/mol
UtseendeVita kristaller
CAS-nummer65-71-4
SMILESCC1=CNC(=O)NC1=O (Amid-form)
CC1=C=NC(O)=NC1O (Amin-form)
Egenskaper
Densitet1,46 g/cm³
Löslighet (vatten)4 g/l
Smältpunkt316–317 °C
Kokpunkt335 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
Irriterande Irriterande
NFPA 704

1
2
0
LD503 500 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

I DNA förenas tymin med deoxiribos och bildar nukleosiden tymidin.

Tymin förekommer i två tautomera former; Dels som laktam (amid) där de båda kväveatomerna flankeras av varsin karbonylgrupp, och dels som laktim (amin) där karbonylgrupperna är ersatta av hydroxigrupper.

Tymins tautomera former;
laktam till vänster och laktim till höger.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ http://www.ne.se/enkel/nukleotider & http://www.ne.se/enkel/tymin - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 7 april 2014

Externa länkar redigera