För ämnesklassen med metall–kvävebindningar, se azanid. För staden Amid, se under dess moderna namn Diyarbakır.

En amid är en kemisk förening som kan tänkas som en förening mellan ett karboxylsyrederivat och en amin. Eftersom det ger för dåligt utbyte att tillverka amider på så vis använder man ofta reaktionen mellan en ester och en amin istället.

Generell strukturformel.

När amidbindningen är mellan två aminosyror kallas den istället för peptidbindning.