Öppna huvudmenyn

En tredjelandsmedborgare är inom europeisk unionsrätt en person som inte är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater och som således saknar unionsmedborgarskap. I vissa fall, särskilt rörande fri rörlighet för personer, betraktas dock inte medborgare från Island, Liechtenstein och Norge (genom EES-avtalet) eller Schweiz (genom bilaterala avtal med unionen) som tredjelandsmedborgare.[1]

Tredjelandsmedborgare saknar i regel de rättigheter som tillkommer unionsmedborgare inom Europeiska unionen, däribland rätten att röra sig fritt inom unionen och uppehålla sig i en annan medlemsstat, till exempel för att ta anställning, driva företag eller bedriva studier, på samma villkor som de egna medborgarna i den medlemsstaten. Tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare eller annan medborgare som omfattas av fri rörlighet åtnjuter dock vissa särskilda rättigheter i enlighet med rörlighetsdirektivet.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera