En tredjelandsmedborgare är inom europeisk unionsrätt en person som inte är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater och som således saknar unionsmedborgarskap. I vissa fall, särskilt rörande fri rörlighet för personer, betraktas dock inte medborgare från Island, Liechtenstein och Norge (genom EES-avtalet) eller Schweiz (genom bilaterala avtal med unionen) som tredjelandsmedborgare.[1] I enlighet med avtalet om Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen betraktas inte brittiska medborgare heller som tredjelandsmedborgare fram till och med den 31 december 2020.

Tredjelandsmedborgare saknar i regel de rättigheter som tillkommer unionsmedborgare inom Europeiska unionen, däribland rätten att röra sig fritt inom unionen och uppehålla sig i en annan medlemsstat, till exempel för att ta anställning, driva företag eller bedriva studier, på samma villkor som de egna medborgarna i den medlemsstaten. Tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare eller annan medborgare som omfattas av fri rörlighet åtnjuter dock vissa särskilda rättigheter i enlighet med rörlighetsdirektivet.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”EMN Glossary: third-country national” (på engelska). Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/third-country-national_en. Läst 17 augusti 2019. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.