Tredjelandsmedborgare

(Omdirigerad från Tredje land)

En tredjelandsmedborgare är inom europeisk unionsrätt en person som inte är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater och som således saknar unionsmedborgarskap. I vissa fall, särskilt rörande fri rörlighet för personer, betraktas dock inte heller medborgare från Island, Liechtenstein och Norge (genom EES-avtalet) eller Schweiz (genom ett bilateralt avtal med unionen) som tredjelandsmedborgare. Även ovannämnda personers familjemedlemmar, som åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten, betraktas i vissa fall inte som tredjelandsmedborgare.[1][2]

Tredjelandsmedborgare saknar i regel de rättigheter som tillkommer unionsmedborgare inom Europeiska unionen, däribland rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom unionen, till exempel för att ta anställning, driva företag eller bedriva studier i en annan medlemsstat, på samma villkor som de egna medborgarna i den medlemsstaten.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.