Traktat

skriftliga överenskommelser mellan parter inom internationell rätt
För religiösa och politiska traktater, se traktat (skrift).

Traktat är en samlingsterm för skriftliga överenskommelser mellan subjekt till den internationella rätten.[1] Olika traktater som ryms under termen är bland annat konventioner, fördrag, akter, pakter, statuter, protokoll, stadgor, konstitutioner, utbyte av ministeriella noter, "agreed minutes" och "memoranda of agreement".[2] Subjekt till den internationella rätten som kommer i fråga är stater och internationella organisationer. Traktater mellan stater regleras i Wienkonventionen om traktaträtten från 1969. Traktater där åtminstone en part är ett annat subjekt till den internationella rätten än en stat, det vill säga en internationell organisation, regleras i den kompletterande Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer eller internationella organisationer sinsemellan av den 21 mars 1986, som är en anpassning av 1969 års konvention.[3] Bindande traktater ska följas i enlighet med pacta sunt servanda.[4]

Konventionell betyder veder­tagen, hävd­vunnen, traditions­enlig; stel, formell. Det kan även syfta på att något eller någon följer överenskomna regler eller praxis.[5][6]

Bilaterala och multilaterala traktaterRedigera

Traktater kan vara bilaterala eller multilaterala. En bilateral traktat sluts mellan två parter och multilaterala mellan flera. Europeiska unionens medlemsstater har gemensamt skrivit bilaterala avtal med bland annat Schweiz.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Svanberg s. 17
  2. ^ Svanberg, K.: En introduktion till traktaträtten, 4 u., 2008 s. 14
  3. ^ Svanberg s. 13
  4. ^ ”Artikel 26 i Wienkonventionen om traktaträtten”. Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter. 23 maj 1969. Arkiverad från originalet den 8 april 2011. https://web.archive.org/web/20110408134249/http://www.humanrights.se/upload/files/2/MR-instrument/Wienkonventionen%20om%20traktatratten.pdf. Läst 5 januari 2010. 
  5. ^ Svenska Akademiens ordböcker (SAOL, SO och SAOB) på Svenska.se: konventionell
  6. ^ Svenska Akademiens ordbok: konventionell