Konferens

möte mellan personer inom visst ämnesområde

En konferens är en väl förberedd större sammankomst för föredrag och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta kolleger och diskutera med dem vid sidan av den schemalagda delen.

Konferens pågår.jpg

En konferens kan också vara en intern personalkonferens utan externa gäster, där tillfälle ges att arbeta och diskutera med sina kollegor utanför den dagliga verksamheten t.ex. med syfte att optimera denna dagliga verksamhet. Även personalkonferenser bör vara väl förberedda.

Denna form av sammankomst är vanlig för internationella träffar för forskare och också för deltagare i andra intresseorganisationer, till exempel World Economic Forum. En vetenskaplig konferens är ett större arrangemang av hög internationell klass inom ett forskningsområde. Inbjudan är vanligen öppen för alla som är verksamma inom området. Ungefär ett år i förväg (eller mera) skickas en bred inbjudan ut, s.k. call for papers, där de forskare som så önskar kan anmäla sitt intresse av att presentera nya forskningsresultat. Sådana papers skickas in i god tid till arrangörerna och sakkunniggranskas före acceptans; granskningen har stor öppenhet för okonventionella aspekter och det tentativa i framställningen. Vid större konferenser kan hundratals sådana presentationer äga rum. De sker samtidigt i olika tematiserade sessionsserier. Deltagande i konferenser av detta slag är en naturlig och ständigt återkommande del av en forskares sätt att arbeta och det är på så sätt som man knyter vetenskapliga förbindelser och utvecklar sitt arbetssätt.

Konferens används också för mindre, publika sammankomster, men vanligare kallas dessa seminarier. Ett seminarium har ett överskådligt antal deltagare , där en deltagare under till exempel 45 minuter har en presentation av något ämne, som sedan kritiskt diskuteras av de övriga. Ett seminarium kan vara en del av en konferens. För mer specifika eller mindre möten används också orden sammanträde eller bara möte, men dessa möten kan alltså även dessa betecknas som konferens.

Vetenskapliga resultat presenteras ofta för första gången vid en konferens, en workshop eller ett seminarium.

Vid större mer formella konferenser används beteckningen delegater för deltagarna.

KonferensarrangemangRedigera

Konferenser arrangeras ofta på särskilda konferensanläggningar, men även på hotell eller helt enkelt någonstans där det finns en större lokal.

Större konferenser och kongresser brukar ofta arrangeras med hjälp av en konferensarrangör, en så kallad PCO (Professional Conference Organiser).

Många större städer och regioner har också en särskild konferensbyrå, en så kallad Convention Bureau. Syftet med detta är att attrahera och underlätta arrangemanget av konferenser och kongresser till staden eller regionen.

UppbyggelsekonferenserRedigera

Under sommaren och vid storhelger anordnas uppbyggelsekonferenser av många kristna kyrkor och organisationer. Termen är vanlig i svensk frikyrklighet. Konferenserna är mötesserier med föredrag, gudstjänster och seminarier. Uppbyggelsekonferenser är ett semestermål för kristna.

Större kristna konferenser i Sverige är Pingströrelsens Lapplandsveckan och Nyhemsveckan med cirka 10 000 årliga besökare, Svenska Missionskyrkans Hönökonferens med cirka 5 000 besökare om dagen, den ekumeniska Torpkonferensen med cirka 15 000 årliga besökare och Livets Ords Europakonferens med cirka 12 000 besökare om året. Den största kristna konferensen i Norden är Laestadianernas stora sommarmöte i Finland. 2017 hade man 87 000 besökare.[1]

IdrottRedigera

Inom några amerikanska idrotter, som NHL och NFL, är den högsta serien uppdelad i sammanslutningar kallade "Conferences", därför används ordet "konferens" även i den bemärkelsen på dessa och ibland i andra nationella serier.[2]

Se ävenRedigera

KällorRedigera