Internationell organisation

organisation internationellt medlemskap, omfattning eller närvaro
(Omdirigerad från Internationella organisationer)

En internationell organisation eller mellanfolklig organisation är en organisation vars verksamhet eller medlemsbas överskrider enskilda nations- och statsgränser. En internationell organisation kan antingen vara mellanstatlig eller icke-statlig. En icke-statlig internationell organisation, även kallad "NGO" eller non-governmental organization, kan till sin natur vara antingen kommersiell eller ideell.

Exempel på internationella organisationer redigera