Engelska A (EN1201), var en kurs för gymnasieskolan i Sverige enligt Lpf 94 som gällde 1994—2011.[1] Kursen omfattade 100 poäng. Engelska A ersattes av Engelska 5 i och med införandet av Gy11.[2]

Engelska A
LäroplanLpf 94
KurskodEN1201
Poäng100
BetygG, VG och MVG, godkänd; IG, icke godkänd

Kursinnehåll i Engelska A (1994-2011)

redigera
  • Utan förberedelse delta i samtal.
  • Beskriva ett ämnes- eller intresseområde
  • Visa prov på anpassning av språket efter situationens krav.
  • Tillgodogöra sig texter med varierat sakinnehåll.
  • Förstå lättillgänglig skönlitteratur.
  • Genom litteratur förvärva kunskaper om kulturtraditioner i engelskspråkiga länder.
  • Formulera sig i skrift för att informera, instruera, argumentera och uttrycka känslor och värderingar samt ha förmåga att bearbeta och förbättra den egna skriftliga produktionen.
  • Kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden och kunna använda dessa kunskaper för att jämföra kulturer.
  • Medvetet använda och utvärdera inlärningssätt som befrämjar inlärningen.
  • Självständigt hämta information från olika källor samt bearbeta och strukturera den information som tagits fram.

[1]

Betygsfördelning per program

redigera

Betygsfördelningar per program i kursprovet i Engelska A, vårterminen 2005, "Receptive Skills":

Program IG% G% VG% MVG% Antal
Barn- och fritid 26 48 22 4 530
Bygg 11 51 30 9 363
El 11 35 43 12 351
Estetiska 5 31 40 24 1093
Fordon 20 47 28 5 375
Handel- och administration 15 51 29 6 323
Hantverk 18 41 34 7 201
Hotell och restaurang 24 47 25 4 370
Medie 6 31 44 19 719
Naturbruk 19 37 30 14 143
Naturvetenskap 2 13 41 44 2159
Omvårdnad 22 42 30 7 200
Samhällsvetenskap 4 27 43 26 4186
Teknik 2 23 48 28 793
Övriga gymnasieprogram 6 28 41 25 1783

[3]

Se även

redigera

Referenser

redigera