Kemi 1 är en kurs för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Sverige enligt Gy 2011. Den bygger på kemikunskaper från grundskolan och omfattar 100 gymnasiepoäng.[1]

Kemi 1
Syrabas-titrering.svg
Titrering och pH-värde behandlas i kursen.
LäroplanGy 2011
KurskodKEMKEM01
Poäng100
BetygAE, godkänd; F, icke godkänd
Nationella programNaturvetenskap
Teknik
MotsvararKemi A (Lpf 94)

Den ersatte kursen kemi A, och är obligatorisk för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet på gymnasiet.[2] Kemi 1 bygger på kunskaper från grundskolans undervisning, eller på undervisning på motsvarande nivå.[1] Kemiska bindningar, pH, elektrokemi, termokemi, stökiometri, analytisk kemi och det naturvetenskapliga arbetssättet är några av de delar som ingår i kursen.[1] Efterföljande kurs är kemi 2.

Centralt innehåll

redigera

Enligt Skolverket ska kursen behandla dessa centrala innehåll:[1]

Materia och kemisk bindning

redigera

Reaktioner och förändringar

redigera

Stökiometri

redigera

Analytisk kemi

redigera

Kemins karaktär och arbetssätt

redigera
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid.
 • Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Kemi 1 omfattar samtliga syften Skolverket angett i ämnet kemi.[1] Det innebär att kursen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 • Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
 • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
 • Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning.
 • Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle.
 • Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Referenser

redigera