Electronic design automation (EDA) är en kategori av verktyg för design och konstruktion av elektroniska system från mönsterkort (PCB) till integrerad kretsar (IC). Detta benämns ibland som electronic computer-aided design (ECAD) eller bara CAD.

Schema Skapande Program (KiCad Eeschema)
Gschem och Gerbv visar design av en enkel kontakt när den skapas med komponenter från gEDA
PCB layout program (KiCad PCBnew).
3D Vy. PCB layout program (KiCad PCBnew).

Exempel på EDA programRedigera