Samhällskunskap A (SH1201), var en kurs på gymnasieskolan i Sverige på 100 poäng. Kursen var en kärnämneskurs för alla program före Gy 2011.

Kursinnehåll

redigera
  • kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt
  • ha förståelse om hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället
  • ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och EU-nivå
  • kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå, inom EU samt internationellt
  • kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida perspektiv
  • kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor
  • kunskap om olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor
  • känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och ställningstaganden formas

[1]

Referenser

redigera