Gymnasiearbetet är en obligatorisk gymnasial kurs på 100 poäng, som omstrukturerades hösten 2013 efter att tidigare ha hetat Projektarbete. (Projektarbetet hade i sin tur ersatt specialarbetet på 50 poäng.)

Arbete och handledningRedigera

Kursen syftar på att eleverna ska få utvecklad förmåga att planera, ta ansvar för större arbeten och övrig erfarenhet vad gäller vetenskapliga projekt i allmänhet, samt tillämpa och fördjupa kunskaper. Ett Gymnasiearbete kan vara att exempelvis bygga/tillverka, inreda, forska eller skriva uppsats – antingen i grupp eller enskilt.

Till handledare i Gymnasiearbetet väljer eleven ut en sakkunnig lärare på skolan som tros kunna stötta eleven genom arbetsprocessen i det kunskapsområde eleven valt. Annars kan en medbedömare utifrån tas in som hjälper handledaren att bedöma arbetet. Handledaren skall även finnas som stöd under arbetets gång och kan hjälpa till med tips och vägledning för att uppnå resultat, och handledaren hjälper även till med att formulera ämnesvalet så att eleverna inte tar på sig en för stor eller för liten uppgift.

LoggbokRedigera

Kursen i sig innebär planering, genomförande och utvärdering. På vissa program krävs det att eleven efter varje arbetspass skall anteckna i sin loggbok där vederbörande anger vad som gjorts, när det gjordes och hur arbetet gick. Denna bok är sedan det viktigaste betygsunderlaget för handledaren, särskilt om projektet är ett praktiskt arbete. Arbetsprocessen värderas av lärare oftast högre än projektets slutprodukt, och det är arbetsprocessen som förklaras i loggboken.

KällorRedigera