Integrationsminister i Sverige var det statsråd som ansvarade för frågor rörande integrationspolitik. Posten inrättades 1996 då den tidigvarande invandrarministern ersattes av dels en integrationsminister och dels en migrationsminister. I ansvarsområdet ingick bland annat frågor rörande nyanlända invandrares etablering i Sverige, svenskt medborgarskap och diskriminering på grund av etniskt tillhörighet eller religion. Den förste att inneha posten var Leif Blomberg. Ylva Johansson var den senaste att ha posten.

Posten sorterade ursprungligen under Inrikesdepartementet men flyttades 1998 till Kulturdepartementet och 2000 till Justitiedepartementet. 2007-2010 var integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni departementschef på det samtidigt inrättade Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Efter att detta departement avvecklats 2010 placerades integrationsministern på Arbetsmarknadsdepartementet. När regeringen Löfven I tillträdde 2014 avskaffades posten helt. Integrationsfrågorna handlades dock alltjämt på Arbetsmarknadsdepartementet under arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. 2019 fick jämställdhetsminister Åsa Lindhagen på Arbetsmarknadsdepartementet även benämningen "minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation" i regeringen Löfven II. Den 5 februari 2021 genomfördes en regeringsombildning där Märta Stenevi tog över politikområderna tillhörande den tidigare nämnda titeln.

Lista över integrationsministrarRedigera

NrIntegrationsministerTitelDepartementTillträddeAvgickPartiRegering
1Leif Blomberg
(1941–1998)
Integrations-, idrotts-, ungdoms- och konsumentministerInrikesdepartementet22 mars 19962 mars 1998 † SocialdemokraternaPersson
S     
2Lars Engqvist
(född 1945)
Integrations-, idrotts-, ungdoms- och konsumentministerInrikesdepartementet25 mars 19987 oktober 1998 SocialdemokraternaPersson
S     
3Ulrica Messing
(född 1968)
Integrations- och ungdomsministerKulturdepartementet7 oktober 199821 oktober 2000 SocialdemokraternaPersson
S     
4Mona Sahlin
(född 1957)
Integrationsminister (2000-2002)
Integrations- och demokratiminister (2002-2003)
Integrations-, demokrati- och jämställdhetsminister (2003-2004)
Justitiedepartementet21 oktober 200021 oktober 2004 SocialdemokraternaPersson
S     
5Jens Orback
(född 1959)
Integrations- och jämställdhetsministerJustitiedepartementet21 oktober 20045 oktober 2006 SocialdemokraternaPersson
S     
6Nyamko Sabuni
(född 1969)
Integrations- och jämställdhetsministerIntegrations- och jämställdhetsdepartementet6 oktober 20065 oktober 2010 FolkpartietReinfeldt
M – FP – C – KD  
7Erik Ullenhag
(född 1972)
IntegrationsministerArbetsmarknadsdepartementet6 oktober 20103 oktober 2014 FolkpartietReinfeldt
M – FP – C – KD  
8Ylva Johansson
(född 13 februari 1964)
Arbetsmarknads och etableringsministerArbetsmarknadsdepartementet25 maj 201621 januari 2019 SocialdemokraternaLöfven I
S – MP    

Se ävenRedigera