Summaformel

formel som anger antalet atomer av olika atomslag i en molekyl

Summaformel är en kemisk formel som anger antalet atomer av olika atomslag i en molekyl genom en beskrivning med de kemiska tecken tätt inpå varandra, till skillnad från en strukturformel som också grafiskt redogör för deras position i förhållande till varandra.[1]

Exempel är HCl, C2H4O2, (NH4)2SO4, Cr2O72-.

Flera olika molekyler kan ha samma summaformel, fast de har olika molekylstruktur och olika egenskaper. C3H6 står exempelvis för en molekyl med tre kolatomer och sex väteatomer. Detta är summaformeln för både propen (där summaformeln också kan skrivas CH3CHCH2) och cyklopropan (cyklo-C3H6).

Även följande representationer av komplex behandlas typografiskt som summaformler:

och .
Strukturformler Andra framställningar
Elektronformel Valensformel Nattaprojektion Skelettformel Konstitutionsformel Summaformel Empirisk formel
Metan existerar inte CH4 CH4 CH4
Propan CH3–CH2–CH3 C3H8 C3H8
Ättiksyra CH3–COOH C2H4O2 CH2O
Vatten existerar inte existerar inte H2O H2O

Referenser

redigera
  1. ^ Standardiseringsgruppen, STG (2000). ”Grafisk teknik - Sättningsregler - Matematik och kemi”. Storheter och enheter - SI måttenheter. Stockholm: Standardiseringen i Sverige. ISBN 91-7162-516-X