Strandskog är en nyckelbiotop, som är sådan avvikande skogklädd strandzon närmast vattnet vid åar, älvar, sjöar och hav, som ej utgör sumpskog.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

Strandskog kännetecknas av ett rikligt inslag av död ved, som är tämligen exponerat för ljus.

Begreppet svämskog kan i större eller mindre grad överlappa med strandskog.

SignalarterRedigera

Exempel på naturreservat med gransumpskog i SverigeRedigera

KällorRedigera