Skogsstyrelsen

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Skogsstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet för frågor som rör skog och skogsbruk.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen logo.svg
DepartementNäringsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningStyrelsemyndighet
KommunJönköping
MyndighetschefHerman Sundqvist, generaldirektör
InstruktionSFS 2007:1046

Skogsstyrelsen sorterar under Näringsdepartementet och får varje år ett regleringsbrev från regeringen med övergripande mål, ekonomiska ramar och krav på återrapportering för verksamheten.

Myndigheten ansvarar för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av de som äger och brukar skogen. Utgångspunkten är att miljö och produktion ska väga lika i det svenska skogsbruket.

Skogsstyrelsen utövar tillsyn och ser till att skogsbruket har kännedom om och följer de lagar och regler som finns. Andra ansvarsområden är att

  • ge råd och stöd till skogsägare och andra inom skogssektorn
  • göra inventeringar om hur skogen mår
  • ansvara för statistik om skog och skogsbruk
  • öka medvetenheten om skogens betydelse för människors rekreation och hälsa.

Myndigheten har kontor på 100-talet platser i landet och har sitt huvudkontor i Jönköping.

Skogsstyrelsen har i uppgift att verka för att landets skogar vårdas och brukas på ett sådant sätt att målen för skogspolitiken kan uppnås.[1]

HistorikRedigera

Skogsvårdsstyrelser inrättades i flertalet län 1905, i tre län senare. De förstatligades 1980.

År 1941 bildas den centrala statliga myndigheten Skogsstyrelsen med huvudsakligen vägledande verksamhet. Skogsstyrelsen fick sin nuvarande form 2006, då den tidigare skogsvårdsorganisationens elva myndigheter[förtydliga] sammanslogs till en myndighet.[2]

CheferRedigera

Överdirektörer 1941–1964Redigera

Generaldirektörer 1964–Redigera

SkogsvårdslagenRedigera

Skogsvårdslagen anger vilka krav samhället ställer på skogsägaren. Kraven gäller till exempel hänsyn till natur- och kulturmiljöer, återbeskogning efter avverkning, krav på virkesproduktion med mera. Utgångspunkten är att miljö och produktion ska väga lika i det svenska skogsbruket. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skogsvårdslagen och även för delar av miljöbalken.

UppgiftRedigera

Skogsstyrelsens uppgift är att verka för att de skogspolitiska målen nås och att göra avvägningen mellan produktionsmål och miljömål. Produktionsmålet innebär att skogen ska brukas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt hög avkastning. Miljömålet innebär att skogsmarkens produktionsförmåga ska bevaras och att skogen ska skötas så att hotade naturvärden skyddas och den biologiska mångfalden säkras.

Skogsstyrelsen leds av en av regeringen utsedd styrelse. Verksamheten finansieras dels med statliga pengar och dels med avgifter från de tjänster som Skogsstyrelsen erbjuder. Dess arbetsmetoder är rådgivning, utbildning och lagtillsyn. Den genomför också inventering av nyckelbiotoper och annan värdefull natur samt skogsbruksplaner. Tjänstemän anställda av Skogsstyrelsen kallas för skogskonsulenter.

Skogsstatistisk årsbokRedigera

Skogsstatistik publiceras i Skogsstatisk årsbok, vilken har utgetts sedan 1942.

KällorRedigera

Tryckta källorRedigera

  • Svenska högre ämbetsmän från 1634 av Sten Lewenhaupt, Sveriges Statskalender för åren 1978, 1981, 1985, 1989, 1990, 1991.
  • När Var Hur för åren 1992, 1996 och 2000.

Andra källorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ 1 § förordningen (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen.
  2. ^ Webbsidan Historia på Skogsstyrelsens webbplats, vilken i sin tur hänvisar till Skogshistoria sammanställd av Lars-Erik Holmberg, CalixOrd som källa Arkiverad 8 april 2012 hämtat från the Wayback Machine., läst 2012-05-08

Externa länkarRedigera