Öppna huvudmenyn
Stora Sickla gård 1910.

Stora Sickla var ett gods och en herrgård (kungsgård) på västra Sicklaön i Sicklaö socken i nuvarande Nacka kommun. Gården låg vid Sickla allé ungefär där Fredells byggvaruhus finns idag. Stora Sickla har anor som går tillbaka till järnåldern. Gårdens sista mangårdsbyggnad härrörde från 1795 och brann ner 1989 efter en tids förfall.

Gårdens historikRedigera

Via Kyrkviken, Sicklasjön och Järlasjön gick en vikingatida farled som sträckte sig österut via Lännerstasundet och Baggensstäket till Östersjön och västerut till Mälaren. Det farledsnära läget i kombination med tillgång till goda odlingsmarker var troligen en orsak till att människor slog sig ner här. Farleden grundades upp och höjdes genom den postglaciala landhöjningen och blev så småningom ofarbar. Namnet Sickla betyder ungefär ”sidlänt ställe, där vatten framkommer, småträsk”.[1]

Om man utgår ifrån att en bosättning anlades när farleden ännu var farbar tyder detta på förhistoriskt ursprung. Det bekräftas av att det fanns gårdsgravfält från vikingatiden strax sydväst om Sickla gamla gårdstomt.[2] Platsen, som omfattade ungefär 15 anläggningar från 900-talet, undersöktes 1965 och är numera borttaget.[3]

De äldsta skriftliga beläggen för en gård ”Sickla” härrör från medeltiden. I Stockholms skottebok år 1460 finns även ett bondenamn, ”Mattis i Siglö” och år 1512 ”Jon i Sicla”. Gården var då ännu ett självständigt bondehemman. 1400- och 1500-talets Sickla gård låg inte där huvudbyggnaden uppfördes i slutet av 1700-talet. Enligt en ”Geometrisk Delineation” från 1690 var ”Sickla gård” då belägen strax sydväst om det som skulle bli AB Cascos industriområde. Vid denna tid var Stora Sickla en ladugård under Danvikens hospital.[4] Platsen är markerad som Sickla gamla gårdstomt med RAÄ-nummer Nacka 28:1.[5]

Historiska kartorRedigera

   
Stora Sicklas ägor, 1774 och gården på häradskartan från 1901.

På 1720-talet etablerades vid Sicklasjön ett tryckeri för mönster på bomullstyg. På en karta från 1774 syns tryckeriet som Sickla Cattuns trÿckerir. På 1790-talet fick tryckeriet den huvudbyggnad som idag kallas Stora Sickla gård. Gårdens odlingsmarker sträckte sig österut i dalgången mot Kyrkviken.

Stora Sickla gårds mangårdsbyggnad uppfördes år 1795 och var en stor tvåvåningsbyggnad i trä, gestaltad i sengustaviansk stil. Byggnaden hade två korta och med huset sammanbyggda flyglar. Huvudentrén var vänd mot norr och accentuerades av en stor veranda som bars upp av fyra träkolonner i dorisk ordning. På fotografier tagna 1977 av Stockholms läns museum framgår att huset var målat i blekgul kulör med ljusgråa detaljer.[6]

Nyare historikRedigera

Mot slutet av 1800-talet var Stockholmstraktens storjordbruksepok över, så även för Stora Sickla gård. Marken såldes för exploatering och 1892 hade Sickla gård förvärvats av järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön. Snart etablerade sig diverse industrier i området, bland dem AB Diesel Motorer (senare namn Atlas Diesel och Atlas Copco) som anlades 1898 strax norr om Sickla gård.

I början av 1900-talet användes herrgårdsbyggnaden som sommarhus av några konstnärer som Per Ekström och Victor Forsell. Därefter byggdes gården om till arbetarbostäder. På 1960-talet fanns planer på att riva Stora Sickla eftersom ägaren, Atlas Copco, inte var beredd att skjuta till medel för en upprustning. Rivningen stoppades 1977 i sista stund, men byggnadens förfall fortsatte och gården blev tillhåll för uteliggare. År 1989 förstördes byggnaden slutligen i en brand.[7]

Av gården, som låg ungefär vid södra gaveln av Fredells byggvaruhus, återstår numera bara spår av kulturpåverkad vegetation som kan berätta om ett tidigare öppet odlingslandskap i dalgången vid Kyrkviken. Längs den allé som ledde fram till gården och som idag kallas Sickla allé finns fortfarande några alléträd bevarade. Numera ramar de in en gång- och cykelväg.

   
Mangårdsbyggnaden, entrén och östra flygeln 1960.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera

  • Sickla i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
  • Sickla, Stora i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
  •   Wikimedia Commons har media som rör Stora Sickla.