Mangårdsbyggnad

kallas ofta ett lantbruks bostadshus

Mangårdsbyggnad eller manbyggnad är ett lantbruks bostadshus,[1][2] det vill säga det hus som människorna bor i, till skillnad från djurens ladugårdar och stall, samt ekonomibyggnader, vagnslider och andra lantbruksbyggnader.

Mangårdsbyggnad i Fågelsjö Gammelgård
Mangårdsbyggnaden flankeras av ekonomibyggnader. I detta fall har en modernare mangårdsbyggnad byggts, och den gamla har bevarats.

Ibland förekommer det att man grupperar mangårdsbyggnaden så att en väg leder rakt mot den. En annan vanlig gruppering är så att byggnaden står i mitten bland byggnaderna. Som regel återfinns samma arkitektur bland de olika byggnaderna. I Sverige är det vanligt med röd färg och vita knutar.

”Mangårdsbyggnad” är inte bara ett vardagsspråkligt eller kulturhistoriskt ord, utan är Skatteverkets officiella benämning på privatbostaden på en lantbruksenhet.[3] En mangårdsbyggnad är ett småhus,[4] men bör inte benämnas en villa, eftersom mangårdsbyggnaden inte är byggd på en enkom för ändamålet avstyckad villatomt.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Svenska Akademiens ordbok, band 16 spalt M 164 band 16, artikeln ”man”, sammansättningarna ”mangård” och ”mangårdsbyggnad. Tryckår 1942
  2. ^ Anders Fredrik Dalin: Ordbok öfver svenska språket : Sednare delen. L–Ö. Sidan 73. Stockholm 1883.
  3. ^ ”Gränsdragningen mellan privatbostads- och näringsfastighet”. Skatteverket. 2020. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.8/2718.html?q=mang%C3%A5rdsbyggnad. Läst 18 juni 2020. 
  4. ^ ”Näringsfastigheter och byggnader – internationella frågor”. Skatteverket. 2020. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.8/331002.html?q=mang%C3%A5rdsbyggnad. Läst 18 juni 2020.