En flygel är en sidobyggnad som tillsammans med en huvudbyggnad formar en gårdsplan. Vanligen förekommer begreppet i samband med slott och herrgårdar. Flyglar kan vara sammanbyggda med huvudbyggnaden exempelvis sydöstra och nordöstra flyglarna på Stockholms slott mellan vilka Logården ligger, eller vara friliggande byggnader som vid Skottorps slott i Laholm.

Norsborgs herrgård med sina fristående flygelbyggnader, fasaden mot Mälaren.
Norsborgs herrgård med sina fristående flygelbyggnader, fasaden mot Mälaren.


Se ävenRedigera