Öppna huvudmenyn

Stockholms Stadsmission är en politiskt obunden ideell organisation som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver även skolverksamhet och sociala företag.

Stockholms Stadsmission
Stadsmissionenes entré från Stortorget 3
TypIdeell förening
HuvudkontorSverige Stockholm, Sverige
BranschFrivilligorganisation
Antal anställdaAntal helårsanställda 2016 i Stockholms Stadsmission var 351 stycken samt 263 stycken i Stadsmissionens Skolstiftelse. [1]
Historia
Grundat1853
Övrigt
WebbplatsStockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är som namnet antyder verksam i Stockholm i Sverige. Ordförande är Per-Olof Söderberg och direktor Marika Markovits. Organisationen ingår i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. I maj 2010 blev kronprinsessan Victoria officiell beskyddare av Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter. Kronprinsessans roll är att genom personliga möten och ett starkt engagemang förmedla hopp och tro på förändring till människor i olika livssituationer.

Ändamål och visionRedigera

Stockholms Stadsmissions ändamål är att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran. Stockholms Stadsmissions vision är att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla.

HistoriaRedigera

Stockholms Stadsmission leder sitt ursprung till mitten av 1800-talet och den Svenska Evangeliska Alliansen. Avdelningen bestod huvudsakligen av två grupper, lågkyrkliga lutheraner och oorganiserade baptister. Lutheranerna bildade den 9 december 1853 en särskild fraktion kallad "den inre missionen". Namnet Stockholms Stadsmission antogs den 21 januari 1856 och en styrelse valdes i samband med det.

Den 7 maj 1856 upphörde samarbetet mellan lutheranerna och baptisterna genom att lutheranerna bildade en ny inomkyrklig organisation, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen var ett trossamfund medan Stockholms Stadsmission var en verksamhet för inre mission och diakoni. Den ideologiska portalfiguren i båda var Carl Olof Rosenius, ideolog, själavårdare och förkunnare med svenska kyrkans lära som grund.

Den förste ordföranden i Stockholms Stadsmission var läkaren A F Melander. Han avgick 1865 och Stockholms Stadsmission fick då sin förste föreståndare, prästen Gustaf Emanuel Beskow (farbror till teologen Natanael Beskow).

Stockholm Stadsmissions första lokaler var i Betlehemskyrkan och fanns kvar där till 1912, då den mångåriga förbindelsen med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen avslutades. Stockholms Stadsmission ordnade då predikoverksamhet på tre ställen - Gamla Stan, Kungsholmen och Östermalm.

Den 1 juli 1912 föreslogs styrelsen att köpa husen vid Stortorget 3 och 5 i Gamla Stan. Efter ett beslut att godkänna köpeavtalen med en köpesumma på totalt 300 000 kronor och vissa ombyggnadsarbeten invigdes Stadsmissionens hus på annandag påsk 1915. Till de nya husen överfördes en stor del av verksamheten som förut varit spridda på skilda håll. 1938 förvärvades den intilliggande fastigheten Köpmangatan 15 i Gamla Stan.

Husen vid Stortorget är fortfarande Stockholms Stadsmissions och inrymmer bland annat lokaler för Grillska Husets café, brödbod samt fest- och konferernsvåning, Bullkyrkan och Stockholms Stadsmissions huvudkontor.

VerksamhetRedigera

Stockholms Stadsmissions organisation består av en bred social verksamhet, sociala företag och utbildningsverksamhet.

Social omsorgRedigera

Stockholms Stadsmission bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. I barn- och ungdomsverksamheterna finns bland annat barn- och familjekollo, ungdomsmottagning, samtalsterapi och träningsboenden. För människor i hemlöshet tillgodoses basbehov som mat, rena kläder och mänsklig värme. Organisationen arbetar även långsiktigt med boenden och personliga ombud. Det erbjuds kollo, julfirande, allsång, livsberättargrupper mm, allt för att bryta ensamhet och isolering.

Sociala företagRedigera

Stockholms Stadsmission bedriver sociala företag som erbjuder arbetsträning och praktikplatser för människor som står långt ifrån arbetslivet. Sociala företag består bl a av flertalet second handbutiker utspridda i Gamla Stan, Liljeholmen, Södermalm, Vasastaden, Kungsholmen, Sätra, Solna, Vällingby, Farsta, Handen Retuna/Eskilstuna och Örebro. Dessa kallades tidigare "Små Smulor", men heter sedan 2000 Stockholms Stadsmission Second hand. Butikerna har olika inriktningar. Stockholms Stadsmission har även ett eget designmärke Remake[källa behövs].

I Grillska Huset, som är beläget på Stortorget i Gamla Stan, har Stockholms Stadsmission bageri och brödbod, matbod, kafé och lunchservering samt fest- och konferensvåning. Grillska Huset har även catering och en filial, Cafe Eugenia vid Kungsträdgården.

Stiftelsen Stadsmissionens skolaRedigera

Stockholms Stadsmission har en skolstiftelse som har drivit skolverksamhet i över 150 år. Skolan är en idéburen skola utan vinstsyfte som vill erbjuda utbildning för alla. Stadsmissionens Skolstiftelse driver sex gymnasieskolor och en gymnasiesärskola i Mälardalen under namnet Grillska Gymnasiet. Dessutom erbjuder stiftelsen gymnasiesärskola, folkhögskola, komvux och yrkeshögskola i Stockholm. Totalt studerar närmare 2600 studerande på skolorna vilket gör dem till en av Sveriges största idéburna skolverksamhet.

Under år 2010 och 2011 genomgick skolan i Liljeholmen en genomgripande ombyggnad. Arkitektkontoret Codesign fick då i uppdrag att skapa en skola ”som skulle ge stolthet till dem som vistas där”. Planlösningen fungerar som ett flöde med rörelse runt om klassrummen med små och stora samtalszoner och arbetsplatser. Inredningen och planlösningen har hyllats för sitt nytänkande och nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2013. Bland andra menade Karolina Keyzer, stadsarkitekt i Stockholms stad: Äntligen ett projekt där tillfällig ombyggnad i väntan på stadsutveckling utstrålar energi och förhoppning förutom viktig funktion. Projektet påvisar möjligheterna i tillfällig arkitektur och konst i Stockholms framtida utvecklingsområden.[2]

Grillska GymnasietRedigera

Grillska Gymnasiet är en gymnasieskola verksam i Västerås kommun, Uppsala kommun, Eskilstuna kommun, Örebro kommun, Stockholms kommun och Sundbybergs kommun. Samtliga av dessa skolor är före detta JB-skolor som Stiftelsen Stadsmissionens skola fick ta över i juli 2013 på grund av att JB Education gick i konkurs.

OrganisationRedigera

Stockholms Stadsmissions organisation är uppdelad i verksamhetsområdena Social verksamhet, Sociala företag och Utbildning. Alla verksamheter drivs av en verksamhetschef under ledning av direktor Marika Markovits. Organisationen har totalt 880 anställda varav 293 är män och 527 är kvinnor. Utöver de anställda arbetar nära 600 volontärer ideellt inom de olika verksamhetsområdena.[1]

Stockholms Stadsmissions styrelse svarar för organisation och förvaltning av verksamheten. Styrelsen ska bestå av minst sju och högst tolv ledamöter valda för två år i taget. Styrelsens ledamöter uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete. Ledningen utses av direktor och är operativt ansvariga för verksamheten.

EkonomiRedigera

Stockholms Stadsmissions sociala verksamheter finansieras antingen via insamlade gåvor, eller via offentliga medel när verksamheter drivs på uppdrag av landsting eller kommun. I sociala företag erbjuds arbetsträning för människor som vill närma sig arbetsmarknaden, tack vare intäkter från försäljning av tjänster och produkter och via arbetsmarknadsstöd från arbetsförmedlingen etc. är detta möjligt.

Stockholms Stadsmission bedriver flera verksamheter på uppdrag av, och finansierat av, det offentliga samhället. Som utförare av dessa välfärdstjänster drivs verksamheten utifrån värdegrund och utan vinstutdelning.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera

  • Mission i Stockholm. Stockholm: Stadsmissionen. 1998-. Libris länk 
  • Dahlberg, Marie (1998). ”En utsträckt hand”. Stockholm / [redaktör: Ninni Lindvall] (Stockholm : Svenska turistfören. (STF), 1997): sid. 129-[137] : ill..  Libris 2726291
  • I heligt uppdrag: [Stockholms stadsmission 100 år]. Stockholm: Stadsmissionen. 1953. Libris länk 
  • Vi ger inte upp: en bok om Stockholms stadsmission från 1853 och framåt. Stockholm: Stockholms stadsmissions förl. 2003. Libris länk. ISBN 91-974619-0-3 

Externa länkarRedigera