Idéburen organisation är ett begrepp för att beskriva den tredje sektor som befinner sig mellan offentlig sektor och privat sektor, och som varken kan sägas tillhöra den offentliga eller den privata sektorn.

Begreppet inbegriper organisationer med olika associationsform som ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund och aktiebolag med begränsad vinstutdelning.

Organisationer av denna typ brukar i engelskspråkiga länder benämnas "Non governmental organizations" eller NGOs, och "idéburen organisation" kan ses som den svenskspråkiga motsvarigheten till begreppet. Idéburna organisationer benämns ibland felaktigt som ideella - men idéburen och ideell har delvis olika innebörd, där ideell avser arbete som utförs på fritiden, medan en idéburen organisation t.ex. kan vara affärsdrivande i form av ett kooperativ. Begreppen glider dock delvis in i varandra.

De idéburna organisationerna kännetecknas av följande:

  • De syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé
  • De syftar inte till direkta privata ekonomiska vinster
  • De gynnar allmän- eller medlemsintresset
  • De är inte en del av stat/kommuner

BranschföreträdareRedigera

Det finns branschorganisationer som enbart företräder den idéburna sektorn inom olika områden. Några exempel är organisationen Famna som företräder idéburna aktörer inom vård och omsorg, Idéburna skolors riksförbund som företräder idéburna friskolor, samt FSO Fria förskolor som är branschorganisation för idéburna fristående förskolor i Sverige.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera