Stjärnholm är en herrgård och stiftsgård i Strängnäs stift, Oxelösunds kommun, Södermanland (Södermanlands län). Stjärnholm fick sina säterirättigheter ca 1640. Huvudbyggnaden, av sten i två våningar under mansardtak, byggdes 1735–1748 som ersättning för en tidigare i trä. Stjärnholms kyrka av sten med torn och tresidigt kor är byggd 1671.

Stjärnholms huvudbyggnad 2010.
Tegelladan uppförd på 1730-talet.

HistoriaRedigera

Godset Stjärnholm bildades 1638 genom att hovrådet Jöns Månsson, adlad Silfverstierna, slog samman ett antal gårdar han köpt. När godset ägdes av dottern Anna Maria Silfverstierna (gift med generaltullmästaren Wilhelm Böös Drakenhielm) uppfördes bland annat Stjärnholms kyrka som gårdskapell (1671) och en stallbyggnad, som nu inrymmer ridskola. Den nuvarande huvudbyggnaden, belägen vid den inre delen av Aspafjärden, uppfördes 1735–1748 efter att den gamla i trä brunnit ned.

Under större delen av 1700-talet kom Stjärnholm att vara i släkten de Besches ägo. Hovjunkaren Isac Georg de Besche restaurerade både huvudbyggnaden och gårdskapellet på 1770-talet. År 1822 kom familjen de Geer till Stjärnholm, och från 1870 fram till 1920 kom godset att vara i släkten d'Otrantes ägo. Hertigen Armand d'Otrante kom från Frankrike och var son till Napoleon I:s polisminister Joseph Fouché, vilken hade upphöjts till hertig av Otranto.

Efter 1920 inleddes en uppdelning av godset, som då omfattade 2 114 hektar (varav 438 hektar jordbruksmark). Kyrkan överfördes till Sankt Nicolai församling och flertalet gårdar avstyckades. Huvudbyggnaden med flyglar inköptes av grevinnan Cronhielm, som bodde där fram till 1945.

Efter 1945 förvärvades herrgården av Stiftelsen Kyrkans Hem i Strängnäs stift, som är en stiftelse till namnet men i verkligheten en ideell förening. Föreningen ägde vid köpet bara 12 000 kronor som fick utgöra handpenningen. En insamling kom igång och den 1 januari 1945 var gården så gott som betald.

Stjärnholm idagRedigera

Stiftsgården Stjärnholm ägs och drivs idag av Stiftelsen Stjärnholm. Stiftarna består av Strängnäs stift, Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift samt Föreningen Kyrkans Hem i Strängnäs stift. Föreningen har senare bytt namn till Föreningen Stjärnholms vänner.

1970 byggdes en annexbyggnad till och fick namnet Nygården efter det ursprungliga gårdsnamnet Nygård. 1994–95 inleddes en övergripande restaurering av gården och den nya matsalen och en helt ny del av slottet med ett nytt kapell byggdes till, med Jerk Alton som arkitekt. Även antalet rum för gäster utökades.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera