Svenska Kyrkans Unga

Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation

Svenska Kyrkans Unga är en fristående och demokratisk barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. Den startade den 1 januari 1993 efter ett möte den 5–6 december 1992 som ledde till en sammanslagning av flera inomkyrkliga barn- och ungdomsorganisationer,[1] där de två största var Ansgarsförbundet och Kyrkans Ungdom. Organisationen har runt 14 000[2] medlemmar fördelade på upp emot 400 lokalavdelningar runt om i Sverige, den största lokalavdelningen återfinns i Täby församling norr om Stockholm.[källa behövs]

Svenska Kyrkans Unga
Svenska Kyrkans Unga logga.jpg
Information
Förbunds­ordförandeClara Linnea Olsson
Vice­ordförandeNoa Edwardsson
Historia
Grundat1993
HuvudkontorKlostergatan 13, 751 10 Uppsala
Antal medlemmar9 949 medlemmar under kalenderåret 2021
Övrigt
Webbplatswww.svenskakyrkansunga.se

Organisationens förbundskansli ligger på Klostergatan 13 i Uppsala, där även förbundsstyrelsen har sitt huvudsäte.

Beslutande organ

redigera

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk och oberoende organisation, vilket gör att alla beslut inom organisationen fattas av medlemmarna. Detta gör att Svenska Kyrkans Ungas organisation och relation till Svenska kyrkan i många delar liknar de politiska ungdomsförbundens organisation och relation till moderpartierna. För att vara valbar inom organisationen måste man som huvudregel vara medlem i organisationen och därmed ej äldre än 30 år.

Nationell nivå

redigera

nationell nivå är Riksårsmötet (RÅM) högsta beslutande organ, dit distrikten skickar ombud.

Regional nivå

redigera

regional nivå är distriktsårsmötet (DÅM) högsta beslutande organ. DÅM hålls varje år och de i distriktet ingående lokalavdelningarna utser ombud till DÅM i förhållande till lokalavdelningens medlemsstorlek. På DÅM utses även ombud som ska skickas till RÅM.

Lokal nivå

redigera

lokal nivå är lokalavdelningens årsmöte (LAÅM) eller medlemsmöte högsta beslutande organ där alla lokalavdelningens medlemmar har rösträtt. Vid LAÅM väljs ofta en lokalavdelningsstyrelse (vissa små lokalavdelningar saknar styrelse) som fattar alla verkställande beslut i lokalavdelningen. I lokalavdelningar med egen ekonomisk förvaltning fattas även alla ekonomiska beslut av styrelsen, med hänsynstagande till den av årsmötet antagna budgeten. På LAÅM väljs ombud till distriktsårsmötet.

Årsmöte [3]

redigera

Fram till 2015 höll organisationen sina årsmöten vartannat år och delade dem i två kategorier: ett större årsmöte (SÅM) och ett mindre årsmöte (LÅM). Det stora årsmötet (SÅM) ägde rum under udda år och hade huvudansvaret för beslut, medan det lilla årsmötet (LÅM), som inträffade under jämna år, var inriktat på granskning, särskilt ekonomisk och verksamhetsmässig granskning inför det stora årsmötet. Lilla årsmötet hade inte makt att besluta om ansvarsfrihet och liknande frågor; dessa behandlades istället vid det stora årsmötet. Det var också på de stora årsmötena som motioner och propositioner debatterades. De stora årsmötena samlade deltagare från lokalavdelningarna, medan de granskande små årsmötena (LÅM) hade förtroendevalda deltagare från olika distrikt, vilket resulterade i betydligt större deltagarantal vid de stora årsmötena.


År 2015 genomgick årsmötesstrukturen förändringar. Från och med 2016 hålls årsmöten årligen och förenar både beslutande och granskande funktioner inom ett och samma möte. Diskussionen kring motioner och propositioner äger nu rum under Riksårsmötet, en praxis som skiljer sig från det tidigare upplägget vid de små årsmötena LÅM. Den tidigare årsmötesstrukturen byggde på en kombination av metoder från Ansgarsförbundet och Riksförbundet Kyrkans Ungdom. Den tvååriga årscykeln uppstod som resultat av sammanförandet av båda organisationernas årsmötestraditioner när de avvecklades år 1992 för att ge plats åt bildandet av Svenska Kyrkans Unga.

Svenska Kyrkans Unga har haft årsmöten på följande år och ort

redigera

Stora årsmötet (SÅM)

redigera

Extrainsatt årsmötet (XÅM)

redigera

Lilla årsmötet (LÅM)

redigera

Riksårsmöten (RÅM)

redigera

Beslut och verksamhet

redigera

Mycket av organisationens verksamhet är koncentrerad till ungdomar i konfirmandålder och däröver, men detta skiljer sig dock åt mellan olika lokalavdelningar. Verksamheten båstår av ett brett ungdomsarbete med läger, kvällsaktiviteter och ungdomsgudstjänster som grund, detta ofta i nära samarbete med Svenska kyrkan och deras personal. Beroende på lokalavdelningens storlek och engagemang utformas det egna arbetet olika och friheten är stor vad gäller vilken typ och storlek på verksamheten man vill bedriva i lokalavdelningens egen regi. För många lokalavdelningar är distriktens verksamhet en central del av ungdomsarbetet och man samordnar verksamheter mellan lokalavdelningar för att nå en bredare skara deltagare. Andra lokalavdelningar är helt fristående både från församlingens ungdomsarbete och personal och distriktens verksamhet och anordnar all verksamhet själva.

Frågan om verksamhetens organisering och relationen till Svenska kyrkan är en ofta uppkommande fråga. Synen på vilken organisationsform som är bäst lämpad skiljer sig mycket åt mellan olika lokalavdelningar och distrikt. Vissa förespråkar ett tätt samarbete med Svenska kyrkan med stort församlingsinflytande och överlappande verksamhet medan andra betonar organisationens självständighet och medlemmarnas inflytande och absoluta självbestämmanderätt. Organisationens nuvarande ställningstagande i frågan är att Svenska Kyrkans Unga ska vara en fristående organisation med stort medlemsinflytande men i frivilligt samarbete med Svenska kyrkan.

En annan stridbar fråga inom organisationen är den demokratiska förvaltningen. Detta speglar sig på alla nivåer. Skillnaden i styrning av lokalavdelningarna är ofta stor där vissa lokalavdelningar saknar styrelse och där all verksamhet styrs och samordnas av församlingspersonal men med inflytande från medlemmarna i form av årsmöte. Andra lokalavdelningar har lokalavdelningsstyrelse som ett krav i stadgarna och där den valda styrelsen sköter all verksamhet helt fri från församlingspersonal och där lokalavdelningen även har en helt fristående ekonomi, finansierad genom olika församlings- och kommunbidrag eller deltagaravgifter.

Organisatorisk indelning[4]

redigera
 
Svenska Kyrkans Ungas distriktsindelning. (1 - Uppsala distrikt, 2 - Linköpings distrikt, 3 - Skara distrikt, 4 - Strängnäs distrikt, 5- Västerås distrikt, 6 - Växjö distrikt, 7 - Lunds distrikt, 8 - Göteborgs distrikt, 9 - Karlstad distrikt, 10 - Härnösand distrikt, 11- Luleå distrikt, 12 - Visby distrikt, 13 - Stockholm distrikt)

Svenska Kyrkans Unga har en regional organisationsindelning som följer Svenska kyrkans stiftsindelning, med 13 distrikt. I varje distrikt finns sedan lokalavdelningar, som bedriver verksamhet på lokal nivå i nära samarbete en församling.

Distriktsorganisationerna

redigera

Medlemskap[5]

redigera

Svenska Kyrkans Unga är en organisation av och för barn och unga. Därför är det personer upp till 30 år som får rösta på årsmöten och som får ha förtroendeuppdrag. Medlemskapet är gratis och behövs vid varje nytt kalenderår förnyas.

Kopplingar till Svenska kyrkan

redigera

Svenska Kyrkans Unga är en fristående organisation, bestående av ideella föreningar, knuten till Svenska kyrkan. Mycket av organisationens verksamhet sker också i samarbete med Svenska kyrkans personal och i Svenska kyrkans lokaler. Vid Kyrkomötet 2018 bekräftade kyrkomötet att - Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation.[6]

Förbundsordförande[3]

redigera

Följande personer har varit ordförande.[1]

Nr Namn Ämbetstid Distrikt Lokalavdelning
1 Gunilla Casserstedt Lundgren 1993-1995 Strängnäs stift
2 Helena Karlsson 1994-1997 Luleå stift
3 David Sundén 1997-2001 Växjö stift
4 Erik Sjöstrand (tidigare Persson) 2001-2005 Lunds stift Svenska Kyrkans Unga i Lyckå församling
5 Maria Wingård 2005-2009 Luleå stift
6 Johan Berkman 2009-2013 Stockholms stift Svenska Kyrkans Unga i Huddinge - The Holy Gang
7 Amanda Carlshamre 2013-2017 Skara stift Svenska Kyrkans Unga i Skara
8 Jakob Schwarz 2017-2021 Uppsala stift Svenska Kyrkans Unga Holy Helga
9 Tova Mårtensson 2021-2023 Lunds stift Svenska Kyrkans Unga i Maria Magdalena
10 Clara Olsson 2023- Lunds stift Svenska Kyrkans Unga i Maria Magdalena

Vice förbundsordförande[3]

redigera
Nr Namn Ämbetstid Distrikt Lokalavdelning
1 Olof Bråliden 1993-1995 Lunds stift Svenska Kyrkans Unga St: Peters kloster
2 Karin Persson 1995-1997 Lunds stift Svenska Kyrkans Unga i Södra Sandby
3 Sofia Eriksson 1997-1999 Västerås stift
4 Emma Hansen 1999-2001 Strängnäs stift Svenska Kyrkans Unga i Lyckå församling
5 Kristoffer Dahlqvist 2001-2005 Västerås stift Svenska Kyrkans Unga Alvesta (2001-2003)

Svenska Kyrkans Unga Stora Kopparberg (2003- )

6 Martin Johansson 2005-2007 Växjö stift
7 Johan Berkman 2007-2009 Stockholm stift Svenska Kyrkans Unga i Huddinge - The Holy Gang
8 Hannah Kroksson 2009-2013 Lunds stift
9 Johan Boj Garde 2013-2015 Stockholms stift
10 Josef Hegart 2014-2016 Skara stift Svenska Kyrkans Unga i Sävare och Saleby
11 Jenny Carlenius 2016-2017 Linköpings stift Svenska Kyrkans Unga S:t Lars församling
12 Torsten Thorvaldsson 2017-2019 Växjö stift Svenska Kyrkans Unga i Torslunda
13 Tova Hägglund (f.d. Lövgren) 2019-2021 Luleå stift Svenska Kyrkans Unga i Örnäset
14 Viktor Joelsson 2021-2023 Skara stift Svenska Kyrkans Unga i Sävare och Saleby
15 Noa Edwardsson 2023- Växjö stift Svenska Kyrkans Unga i Månsarp

Källor

redigera

Externa länkar

redigera