Svenska Kyrkans Unga

Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation

Svenska Kyrkans Unga är en fristående och demokratisk barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan som startade den 1 januari 1993 efter ett möte den 5–6 december 1992 som ledde till en sammanslagning av flera inomkyrkliga barn- och ungdomsorganisationer,[1] där de två största var Ansgarsförbundet och Kyrkans Ungdom. Organisationen har runt 14 000[2] medlemmar fördelade på upp emot 400 lokalavdelningar runt om i Sverige, den största lokalavdelningen återfinns i Täby församling norr om Stockholm.[källa behövs]

Svenska Kyrkans Unga
Svenska Kyrkans Unga logga.jpg
Information
Förbunds­ordförandeTova Mårtensson
Historia
Grundat1993
HuvudkontorDrottninggatan 4, 753 10 Uppsala
Antal medlemmar9 949 medlemmar under kalenderåret 2021
Övrigt
Webbplatswww.svenskakyrkansunga.se

Organisationens förbundskansli ligger på Drottninggatan 4 i Uppsala, där även förbundsstyrelsen har sitt huvudsäte.

Beslutande organRedigera

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk och oberoende organisation, vilket gör att alla beslut inom organisationen fattas av medlemmarna. Detta gör att Svenska Kyrkans Ungas organisation och relation till Svenska kyrkan i många delar liknar de politiska ungdomsförbundens organisation och relation till moderpartierna. För att vara valbar inom organisationen måste man som huvudregel vara medlem i organisationen och därmed ej äldre än 30 år.

nationell nivå är Riksårsmötet (RÅM) högsta beslutande organ, dit distrikten skickar ombud.

regional nivå är distriktsårsmötet (DÅM) högsta beslutande organ. DÅM hålls varje år och de i distriktet ingående lokalavdelningarna utser ombud till DÅM i förhållande till lokalavdelningens medlemsstorlek. På DÅM utses även ombud som ska skickas till RÅM.

lokal nivå är lokalavdelningens årsmöte (LAÅM) eller medlemsmöte högsta beslutande organ där alla lokalavdelningens medlemmar har rösträtt. Vid LAÅM väljs ofta en lokalavdelningsstyrelse (vissa små lokalavdelningar saknar styrelse) som fattar alla verkställande beslut i lokalavdelningen. I lokalavdelningar med egen ekonomisk förvaltning fattas även alla ekonomiska beslut av styrelsen, med hänsynstagande till den av årsmötet antagna budgeten. På LAÅM väljs ombud till distriktsårsmötet.

Beslut och verksamhetRedigera

Mycket av organisationens verksamhet är koncentrerad till ungdomar i konfirmandålder och däröver, men detta skiljer sig dock åt mellan olika lokalavdelningar. Verksamheten båstår av ett brett ungdomsarbete med läger, kvällsaktiviteter och ungdomsgudstjänster som grund, detta ofta i nära samarbete med Svenska kyrkan och deras personal. Beroende på lokalavdelningens storlek och engagemang utformas det egna arbetet olika och friheten är stor vad gäller vilken typ och storlek på verksamheten man vill bedriva i lokalavdelningens egen regi. För många lokalavdelningar är distriktens verksamhet en central del av ungdomsarbetet och man samordnar verksamheter mellan lokalavdelningar för att nå en bredare skara deltagare. Andra lokalavdelningar är helt fristående både från församlingens ungdomsarbete och personal och distriktens verksamhet och anordnar all verksamhet själva.

Frågan om verksamhetens organisering och relationen till Svenska kyrkan är en ofta uppkommande fråga. Synen på vilken organisationsform som är bäst lämpad skiljer sig mycket åt mellan olika lokalavdelningar och distrikt. Vissa förespråkar ett tätt samarbete med Svenska kyrkan med stort församlingsinflytande och överlappande verksamhet medan andra betonar organisationens självständighet och medlemmarnas inflytande och absoluta självbestämmanderätt. Organisationens nuvarande ställningstagande i frågan är att Svenska Kyrkans Unga ska vara en fristående organisation med stort medlemsinflytande men i frivilligt samarbete med Svenska kyrkan.

En annan stridbar fråga inom organisationen är den demokratiska förvaltningen. Detta speglar sig på alla nivåer. Skillnaden i styrning av lokalavdelningarna är ofta stor där vissa lokalavdelningar saknar styrelse och där all verksamhet styrs och samordnas av församlingspersonal men med inflytande från medlemmarna i form av årsmöte. Andra lokalavdelningar har lokalavdelningsstyrelse som ett krav i stadgarna och där den valda styrelsen sköter all verksamhet helt fri från församlingspersonal och där lokalavdelningen även har en helt fristående ekonomi, finansierad genom olika församlings- och kommunbidrag eller deltagaravgifter.

Organisatorisk indelningRedigera

Svenska Kyrkans Unga har en regional organisationsindelning som följer Svenska kyrkans stiftsindelning, med 13 distrikt. I varje distrikt finns sedan lokalavdelningar, som bedriver verksamhet på lokal nivå i nära samarbete en församling.

Förbundsstyrelsen[källa behövs]Redigera

Ordförande:

 • Tova Mårtensson (Lund)

Vice ordförande:

 • Viktor Joelsson (Skara)

Ledamöter:

 • Alexander Olsson (Göteborg)
 • Sam Knutsson (Växjö)
 • Daniel Andersson (Stockholm)
 • Natalie Ramstedt (Lund)
 • Hampus Stensson (Strängnäs)
 • Nicole Ridegård (Lund)
 • Kim Olofsson (Linköping)
 • Solveig Redner (Västerås)
 • Jonna Nilsson (Lund)
 • Axel Hellstrand (Uppsala)
 • Jimmie Pedersen (Strängnäs)

DistriktsorganisationernaRedigera

 • Uppsala
 • Linköping
 • Skara
 • Strängnäs
 • Västerås
 • Växjö
 • Lund
 • Göteborg
 • Karlstad
 • Härnösand
 • Luleå
 • Visby
 • Stockholm

MedlemskapRedigera

Svenska Kyrkans Unga är en organisation av och för barn och unga. Därför är det personer upp till 30 år som får rösta på årsmöten och som får ha förtroendeuppdrag. Den som fyllt 30 år kan vara med som vuxenmedlem. Medlemskapet i Svenska Kyrkans Unga är gratis.

Det finns också möjlighet att bli stödmedlem i Svenska Kyrkans Unga. Avgiften fastställs vid Riksårsmötet varje år.

Den som vill bli medlem ställer sig bakom Svenska Kyrkans Ungas idé och syftesparagraf:

SyftesparagrafenRedigera

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

IdénRedigera

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Kopplingar till Svenska kyrkanRedigera

Svenska Kyrkans Unga är en fristående organisation, bestående av ideella föreningar, knuten till Svenska kyrkan. Mycket av organisationens verksamhet sker också i samarbete med Svenska kyrkans personal och i Svenska kyrkans lokaler.

OrdförandeRedigera

Följande personer har varit ordförande.[1]

 • 1993-1994 - Gunilla Casserstedt Lundgren
 • 1994-1997 - Helena Karlsson
 • 1997-2001 - David Sundén
 • 2001-2005 - Erik Persson
 • 2005-2009 - Maria Wingård
 • 2009-2013 - Johan Berkman
 • 2013-2017 Amanda Carlshamre
 • 2017- 2021Jakob Schwarz
 • 2021 - Tova Mårtensson

KällorRedigera

FotnoterRedigera

 1. ^ [a b] ”Historia”. Svenska Kyrkans Unga. https://svenskakyrkansunga.se/om-oss/historia/. Läst 13 februari 2018. 
 2. ^ ”Vi är Svenska Kyrkans Unga | Riks”. Riks. http://svenskakyrkansunga.se/. Läst 26 mars 2017. 

Externa länkarRedigera