Stiftsgård

lägergård eller hotell inom ett stift

Stiftsgård avser en kursgård inom ett stift inom ett (oftast kyrkligt) religiöst samfund.

I Sverige finns 17 kursgårdar i Svenska kyrkans regi.

Inom katolska kyrkan i Sverige finns fyra.