Öppna huvudmenyn

Ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten

Ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (franska: Comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure, Cosi) är en kommitté inom Europeiska unionens råd som har till uppgift att underlätta, främja och stärka det operativa samarbetet i frågor som rör den inre säkerheten. Den samordnar de nationella myndigheternas åtgärder i medlemsstaterna,[1] men deltar inte i själva genomförandet av sådana åtgärder. Kommittén fyller inte heller någon beredande funktion i lagstiftningsarbetet; denna funktion tillhör Ständiga representanternas kommitté och andra kommittéer och arbetsgrupper inom rådet.[2][3] Kommittén inrättades den 25 februari 2010 genom ett beslut av rådet,[4] och har till skillnad från de flesta andra kommittéer och arbetsgrupper inom rådet sin rättsliga grund i unionens fördrag. Dess inrättande var en konsekvens av Lissabonfördraget.

Kommittén består av företrädare för medlemsstaterna och Europeiska kommissionen. Ordförande är företrädaren för den medlemsstat som utövar det halvårsvisa roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.[5] Även företrädare för unionens organ och byråer, i synnerhet Europol, Eurojust och Frontex, kan delta i kommitténs arbete. Europaparlamentet och de nationella parlamenten hålls också informerade om arbetet.[1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera