Öppna huvudmenyn
Spårväg syd (planerad sträckning)
Unknown BSicon "uexKBHFa"
ÄlvsjöPendeltåg Pendeltåg
Unknown BSicon "uexHST"
Kämpetorpsskolan
Unknown BSicon "uexHST"
Mickelsbergsvägen
Unknown BSicon "uexBHF"
FruängenTunnelbana Tunnelbanans röda linje (T14)
Unknown BSicon "uexHST"
Vantörsvägen
Unknown BSicon "uexHST"
Segeltorp
Unknown BSicon "uexHST"
Sätra industri
Unknown BSicon "uexHST"
Sätra
Unknown BSicon "uexBHF"
SkärholmenTunnelbana Tunnelbanans röda linje (T13)
Unknown BSicon "uexHST"
Kungens kurva
Unknown BSicon "uexHST"
Kungens kurva syd
Unknown BSicon "uexBHF"
MasmoTunnelbana Tunnelbanans röda linje (T13)
Unknown BSicon "uexHST"
Gustav Adolfsvägen
Unknown BSicon "uexHST"
Glömstadalen
Unknown BSicon "uexHST"
Katrinebergsvägen
Unknown BSicon "uexHST"
Huddinge sjukhus
Unknown BSicon "uexKBHFe"
FlemingsbergPendeltåg Pendeltåg


Spårväg syd är en planerad snabbspårväg i södra Storstockholm, i Stockholms stad respektive Huddinge kommun. Linjen är tänkt att gå på sträckan ÄlvsjöFruängenSkärholmenKungens kurvaMasmoFlemingsberg, och ska därmed binda samman flera olika linjer av tunnelbana och pendeltåg. 30 mars 2017 meddelade Sverigeförhandlingen att bygget beslutats.[1] Projektstart planeras till 2020 och byggstart några år därefter. Trafikstart förväntas ske 2030.[2]

HistorikRedigera

Spårväg syd har utretts sedan tidigt 1990-tal. Inom ramen för en förstudie genomfördes under hösten 2010 ett samråd med allmänheten där syftet var att få in synpunkter från berörda kommuner och myndigheter, men även andra aktörer. Storstockholms lokaltrafik (SL) har också tagit fram en förstudie för Spårväg syd där olika trafikslag och sträckningar studeras. [3] 23 januari 2013 skriver SL på sin hemsida "Förstudien är nu klar. SL bedömer att det inte är motiverat med en investering i spårväg. Istället föreslås en utveckling av busstrafiken i regiondelen."

Dock beslöt trafiknämnden i Stockholms läns landsting 16 oktober 2012 att gå vidare med planerna att bygga Spårväg syd, och spårvägen togs med i stomnätsplanen för länets kollektivtrafik. Därefter genomfördes en planeringsstudie som färdigställdes 2016.

30 mars 2017 träffades avtal inom Sverigeförhandlingen att bygga Spårväg syd.

UtbyggnadsplanerRedigera

Sammankoppling med TvärbananRedigera

Spårväg mellan Älvsjö och Gullmarsplan (möjlig sträckning)
 
Gullmarsplan  Tunnelbana
 
Globen
 
Enskede gård
 
Livlandsgatan
 
Tussmötevägen
 
Örby
 
Älvsjö  Pendeltåg

En behovsanalys har genomförts för kollektivtrafik i stråket Älvsjö - Gullmarsplan, där en möjlig sammankoppling av Spårväg syd och Tvärbanan beskrivs. Detta har även studerats i samband med utredningen av kollektivtrafiklösningar i Östlig förbindelse. Detta skulle innebära att spårväg byggs mellan Spårväg syds planerade hållplats i Älvsjö och Tvärbanans befintliga hållplats Globen, vilket möjliggör trafik på Tvärbanans befintliga spår vidare mot Gullmarsplan och Sickla station. Delar av befintlig banvall för Gröna linjen föreslås användas mellan Globen och Enskede gård. Tunnelbanan på denna sträcka läggs ned omkring 2025, då tunnelbanan till Hagsätra överförs till Blå linjen. [4]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ http://sverigeforhandlingen.se/stockholmsregionen/
  2. ^ https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/jatteprojektet-sparvag-syd-startar-tidigare/repsja!fHvP9yxjMUlv@kjKde4Tg/
  3. ^ SL:s förstudie.
  4. ^ ”PM spårväg i östlig förbindelse”. sid. 32-35. Arkiverad från originalet den 23 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161023051512/http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Kollektivtrafiken%20v%c3%a4xer%20med%20Stockholm/SU/sverigef%c3%b6rhandlingen/PM%20Sp%c3%a5rv%c3%a4g-i-%c3%96stlig-f%c3%b6rbindelse-2016-09-12.pdf. Läst 23 oktober 2016. 

Övriga källorRedigera