Öppna huvudmenyn
Kämpetorpsskolan i november 2015.

Kämpetorpsskolan är en kommunal grundskola vid Kedjevägen 57 i Solberga, Stockholms kommun. Skolan uppfördes i etapper under åren 1952 till 1969 och ritades av arkitekt Paul Hedqvist. Bebyggelsen är "grönklassad" av Stockholms stadsmuseum, vilket betyder att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

HistorikRedigera

 
Kämpetorpsskolan, ljushall.

Skolans namn härrör från 1600-talstorpet Kämpetorp som låg under Västberga gård och fanns fram till 1940-talet vid Södertäljevägen, knappt 700 meter nordväst om skolan.

Skolan började planeras i slutet av 1940-talet och i stadsplanen från juni 1948 avsattes ett område vid Älvsjövägen för ”allmänt ändamål” (en framtida skola). Arkitektuppdraget gick till Paul Hedqvist som var en ofta anlitad skolarkitekt. Anläggningen bestod ursprungligen av två klassrumslängor med två våningar som hoplänkades med en väderskyddad förbindelsegång. Mot sydväst sammanbyggdes den norra längan med en kvadratisk hallbyggnad på 2½ plan som vänder sin huvudfasad mot Älvsjövägen. Dessutom fanns en vaktmästarbostad.

Hallbyggnaden kröns av en hög, pyramidformad lanternin. Fasaden mot Älvsjövägen accentueras av ett långsträckt burspråk med sex fönster.[1] Till fasadmaterial för samtliga byggnader valde Hedqvist gult tegel, ett material som han gärna använde på 1940-talet och början av 1950-talet. I början av 1990-talet uppfördes även några skolpaviljonger.

VerksamhetRedigera

 
Bandymatch på skolgården mellan elever och personal, 1957.

Kämpetorpsskolan har cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 9. Det finns planer på en renovering och en utbyggnad av skolan för drygt 700 elever till en F-9-skola. Bland annat skall en ny idrottshall uppföras och en ny klassrumslänga planeras parallellt med Älvsjövägen och kopplas till den befintliga hallbyggnaden. Skolverksamheten är för närvarande (2015) flyttad till Solbergaskolan, Lerkrogsvägen 28. Enligt den ursprungliga planen skulle om- och tillbyggnaden stå färdig 2018.[2]


ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera