Slottsfogde var på medeltiden en titel inom statsförvaltningen för en fogde för ett slott som också var en befästning. Slottsfogden ansvarade både för försvar och administrativa frågor för slottet och landet omkring.

I Sverige var slottfogdarna nyckelpersoner i statsförvaltningen för kontroll över de olika delarna i riket fram till länsstyrelserna tillkomst 1634, då landshövdingen övertog denna roll. Titeln slottfogde har därefter bibehållits för den administrativt ansvarige för slott.

Inom Ståthållarämbetet, som är en del av de Kungliga hovstaterna förordnas en slottsfogde av Kungen till chef över Slottsfövaltningen över enskilda eller flera slott inom den Kungliga dispositionsrätten. Slottsfogden på Stockholms slott samt Gripsholms slott höll enligt 1902 års rangordning, den 25:e klassen, rang mellan överstelöjtnant och major, (rang som överstelöjtnant, men efter), likt hovintendent samt livmedikus.

Braheslott redigera

Hans Bomgård, 1646–1653.[1]

Drottningholms slott redigera

Gripsholms slott redigera

Haga slott redigera

Kalmar slott redigera

Kastelholms slott redigera

Nyköpings slott redigera

Raseborgs slott redigera

Revals slott redigera

Slottet är i modern tid mer känt som Dombergets slott i Tallinn.

Rosersbergs slott redigera

Rumlaborgs slott redigera

Skoklosters slott redigera

  • Per-Olof Thorsbeck, 1981-????

Sollidens slott redigera

  • Gustaf Rydén, 1931-?
  • Carl Johan Wilhelm Finn, 1950-?
  • Melcher Ekströmer, 1980-talet–2000-talet

Stegeborgs slott redigera

Stockholms slott redigera

Notera att i de fall ingen slottsfogde förordnats är ståthållaren på Stockholms slott slottsfogde.

Strömsholms slott redigera

Tavastehus slott redigera

Telge hus (Karlsborg) redigera

Tullgarns slott redigera

Ulriksdals slott redigera

Uppsala slott redigera

Viborgs slott redigera

Visingsborgs slott redigera

Västerås slott redigera

Åbo slott redigera

Älvsborgs slott redigera

Örebro slott redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Webbkällor redigera