Slottsfogde var på medeltiden en titel inom statsförvaltningen för en fogde för ett slott som också var en befästning. Slottsfogden ansvarade både för försvar och administrativa frågor för slottet och landet omkring.

I Sverige var slottfogdarna nyckelpersoner i statsförvaltningen för kontroll över de olika delarna i riket fram till länsstyrelserna tillkomst 1634, då landshövdingen övertog denna roll. Titeln slottfogde har därefter bibehållits för den administrativt ansvarige för slott.

Inom Ståthållarämbetet, som är en del av de Kungliga hovstaterna förordnas en slottsfogde av Kungen till chef över Slottsfövaltningen över enskilda eller flera slott inom den Kungliga dispositionsrätten. Slottsfogden på Stockholms slott samt Gripsholms slott höll enligt 1902 års rangordning, den 25:e klassen, Rang mellan Öfverstelöjtnant och Major, (Rang som överstelöjtnant, men efter), likt Hovintendent samt Livmedikus.

BraheslottRedigera

Hans Bomgård, 1646–1653.[1]

Drottningholms slottRedigera

Gripsholms slottRedigera

Haga slottRedigera

Kalmar slottRedigera

Kastelholms slottRedigera

Nyköpings slottRedigera

Raseborgs slottRedigera

Revals slottRedigera

Slottet är i modern tid mer känt som Dombergets slott i Tallinn.

Rosersbergs slottRedigera

Rumlaborgs slottRedigera

Skoklosters slottRedigera

  • Per-Olof Thorsbeck, 1981-????

Sollidens slottRedigera

  • Gustaf Rydén, 1931-?
  • Carl Johan Wilhelm Finn, 1950-?
  • Melcher Ekströmer, 1980-talet–2000-talet

Stegeborgs slottRedigera

Stockholms slottRedigera

Notera att i de fall ingen slottsfogde förordnats är ståthållaren på Stockholms slott slottsfogde.

Strömsholms slottRedigera

Tavastehus slottRedigera

Telge hus (Karlsborg)Redigera

Tullgarns slottRedigera

Ulriksdals slottRedigera

Uppsala slottRedigera

Viborgs slottRedigera

Visingsborgs slottRedigera

Västerås slottRedigera

Åbo slottRedigera

Älvsborgs slottRedigera

Örebro slottRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

WebbkällorRedigera