Lars Holmcreutz

en svensk underståthållare

Lars Holmcreutz, född 8 juni 1698, död 11 januari 1770, var en svensk underståthållare.

BanaRedigera

Holmcreutz blev registrator vid guvernementet i Göteborg 12 september 1717, fältsekreterare hos general Strömfellt 1719, extraordinarie kanslist i generalauditörsexpeditionen samma år, vice landssekreterare i Örebro 14 september 1722 och ordinarie 6 november 1730. Han blev slottsfogde i Stockholm 30 oktober 1745. Holmcreutz blev underståthållare 20 juli 1759. På begäran erhöll han avsked 14 september 1762.

AdlandeRedigera

Holmcreutz adlades 10 oktober 1756.

FamiljRedigera

Lars Holmcreutz var son till landssekreteraren i Halland Olof Svensson Holmer och Ingrid Berg, dotter till handelsmannen Berg i Halmstad.

Holmcreutz gifte sig med Christina Nordenfelt, änka efter assessor Samuel Nordenhjelm, dotter till överkommissarien Johan Nordenfelt och Catharina Elisabeth Petré.

BibliografiRedigera

Kungl. förkortningskommissionens projekt till hämmande av vidlyftighet i utsöknings- och rättegångsmål. (utgiven i förening med hovrättsrådet J. Robeck.) Stockholm 1755.

KällorRedigera