Sånger till Lammets lof (1877)

(Omdirigerad från Sånger till Lammets lof)

Sånger till Lammets lof är en ofta citerad psalmsångsutgivning av Sankeys Sacred Songs från 1873 översatt från engelska till svenska. Flera översättningar gjordes av Sankeys sånger, både som enskilda trycksaker eller som Teodor Trued Truvés samling Andliga sånger, sjungna af Ira D. Sankey. Men de översättningar som blev mest populära var de vars texter översattes av Erik Nyström från 1875. Till år 1877[1] hade han översatt de första sex häftena, vilka gavs ut i en inbunden gottköpsupplaga med 176 sånger i nummerföljd. Varje psalm hade en egen titel och boken har ingen gruppering av sångerna efter karaktär. Ytterligare häften gavs sedan ut, men blandades då upp mer och mer med andra författares texter trots att de fortsatte att omtalas som "Sankeys sånger".

Sånger till Lammets lof
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1877

UtgivningenRedigera

  • Första häftet 1875 med 28 sånger
  • Andra häftet 1875 med nr 29-58
  • Tredje häftet 1875 med nr 59-85 innehöll redan då sånger av andra författare
  • Fjärde häftet 1876 med nr 86-112
  • Femte häftet 1876 med nr 113-139
  • Sjätte häftet 1877 med nr 140-176
  • Sjunde häftet 1878 med nr 177-206
  • Åttonde häftet 1878 med nr 207-236
  • Nionde häftet 1881 med nr 237-262
  • Tionde häftet 1886 med nr 263-292

Psalmbokens hela titel 1877 är Sånger till Lammets lof. Sånger sjungna af Ira D. Sankey. Någon uppgift om textförfattare, kompositör eller melodi finns inte. Däremot finns en referens till ett bibelord före varje sång. Utöver ett (nästan) alfabetiskt ordnat register över sångerna innehåller den här redovisade upplagan, från 1877, ett annonsblad för bokförläggare Lundholms övriga utgivning. Här återges den alfabetiskt ordnade innehållsförteckning av sångerna med psalmnummer, då den anger första versens inledningstext istället för sångtiteln. Sångboken är tryckt i frakturstil och med äldre stavning.

InnehållRedigera

Numren före titlarna anger sångernas nummer i psalmboken

Första häftet 1875Redigera

Andra häftet 1875Redigera

Tredje häftet 1875Redigera

Fjärde häftet 1876Redigera

Femte häftet 1876Redigera

Sjätte häftet 1877Redigera

Sjunde häftet 1878Redigera

KällorRedigera

FotnoterRedigera