EFS tillägg till Den svenska psalmboken (1986)

(Omdirigerad från EFS-tillägget 1986)

EFS tillägg till Den svenska psalmboken från 1986 utgörs av 100 sånger som Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) ville komplettera Svenska kyrkans psalmbok Den svenska psalmboken med för att den skulle kunna ersätta rörelsens tidigare sångbok Sionstoner. Något mer än hälften av sångerna är gamla ”klassiker” (bland andra omkring tio av Lina Sandell). Ett tjugotal är helt nya psalmer (av Tore Littmarck, Eva Norberg och Anders Frostenson med flera).

Psalmböcker med detta EFS-tillägg inköptes framför allt av EFS missionsföreningar, men även av somliga av Svenska kyrkans församlingar i starka EFS-bygder (som Västerbotten).

Efter femton år upplevdes tillägget dock som något otidsenligt, och ett nytt psalmbokstillägg såg dagens ljus 2003. Detta tillägg utarbetades med tanke på att det skulle få mer vidsträckt spridning i Svenska kyrkans församlingar. Endast tjugo sånger återstår från det gamla tillägget.

Sångerna 701–800 i Den svenska psalmboken med tillägg (1986)Redigera

Lovsång och tillbedjanRedigera

Fader, Son och AndeRedigera

Gud, vår Skapare och FaderRedigera

TreenighetenRedigera

Jesus, vår Herre och broderRedigera

Anden, vår Hjälpare och tröstRedigera

Kyrkan och nådemedlenRedigera

KyrkanRedigera

OrdetRedigera

Helg och gudstjänstRedigera

Vittnesbörd – tjänst – missionRedigera

KyrkoåretRedigera

JulRedigera

Trettondedag julRedigera

FastanRedigera

PåskRedigera

PingstRedigera

Alla helgons dagRedigera

Dagens och årets tiderRedigera

MorgonRedigera

KvällRedigera

ÅrstidernaRedigera

ÅrsskifteRedigera

Att leva av troRedigera

Stillhet – meditationRedigera

Sökande – tvivelRedigera

KallelseRedigera

Bättring – omvändelseRedigera

Skuld – förlåtelseRedigera

Förtröstan – trygghetRedigera

Glädje – tacksamhetRedigera

Vaksamhet – kamp – prövningRedigera

Efterföljd – helgelseRedigera

Tillsammans i världenRedigera

Framtiden och hoppetRedigera

Kristi återkomstRedigera

PilgrimsvandringenRedigera

HimlenRedigera

Se ävenRedigera