Ingenjörsutbildningar

Civilingenjör | Högskoleingenjör
Brandingenjör | Sjöingenjör | Försvarsmaktsingenjör
Bergsingenjör | Gymnasieingenjör | Mellaningenjör

Program

Teknolog | Teknisk högskola | Sveriges Ingenjörer

Skog och träteknik är ett utbildningsämne vid universitet och högskolor som behandlar kedjan från skogen och skogsbruket via förädling till slutprodukter där trä ingår i någon form. Man studerar bland annat skogsskötsel, skogsproduktion, skogsteknik, logistik, virkeslära samt ekonomi och marknad.

Se ävenRedigera

UtbildningRedigera

  • Kurser på universitetsnivå, inriktning Skog och träteknik, vid Högskolan i Dalarna [1]
  • Högskoleingenjörsutbildning, inriktning Skog och träteknik, vid Linnéuniversitetet [2]
  • Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet [3]