För militära kassuner, se vapenkassun.

En kassun (från franskan caisson för låda) är en sänklåda som används för grundläggning av byggnadsverk i vatten eller för arbeten under vatten.[1] Denna konstruktionsmetod anses vara en flexibel lösning som kan anpassas efter behov. [2]

Kassun för arbeten under vatten, här för S:t Eriksbron i Stockholm 1903.
Sänktunnel i Stockholm, vid bygget av Citybanan.

KassunRedigera

En kassun byggs i regel på land och skeppas sedan på plats och sänks ner med hjälp av tyngder. Denna byggnadsmetod användes redan på 1600-talet vid exempelvis byggnationen av Slussen i Stockholm.

Ibland är det nödvändigt att sänka ner kassunen till sjö- eller havsbotten en bit. Då lämnas kassunen öppen nertill så att arbetare kan gå ner och schakta ut grunden. För att förhindra att vatten tränger in i arbetsrummet skapas ett övertryck i kassunen.

Om arbetarna lämnar kassunen för fort kan de drabbas av den livsfarliga tryckfallssjukan, något som kan förhindras genom att arbetarna uppehåller sig i en dekompressionskammare där trycket anpassas stegvis till normala förhållanden. Arbete i kassun kräver att den är utrustad med bland annat slussar och täta försörjningskanaler för att ge dem som arbetar en god luftförsörjning.[3]

SänktunnelRedigera

Ett annat användningsområde är tunnelbyggnad under vatten. Här sänks flera prefabricerade och tätade kassuner eller tunnelavsnitt efter varandra ner i vattnet, som sedan kopplas ihop vattentätt.[4] Vid byggnad av Öresundsförbindelsens tunnelavsnitt användes denna metod, likaså vid bygget av Citybanan i Stockholm, där passagen under Söderström med den så kallade Söderströmstunneln utfördes med tre 100 meter långa sänktunnlar.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin: Kassun.
  2. ^ Kassun – för snabb och säker förflyttning [1]
  3. ^ Arbete i kassun Arkiverad 2 februari 2014 hämtat från the Wayback Machine..
  4. ^ Nationalencyklopedin: Sänktunnel.