Geoteknik är en ingenjörsvetenskap som behandlar de byggnadstekniska egenskaperna hos jord och berg, samt metoder att bygga i, på och med jord och berg. Bland underämnen hör jordmekanik, bergmekanik, jord- och bergdynamik, hydrogeologi, ingenjörsgeologi och grundläggningsteknik.

Geotekniska undersökningar syftar till att bestämma jordens och bergets egenskaper, och sättet att grundlägga och utföra byggnation av byggnader och anläggningar.

Utbildning i geoteknik sker på civilingenjörsutbildningarna i Väg- och vattenbyggnad, Samhällsbyggnad, och Bergsvetenskap. Personer som arbetar med geoteknik kallas geotekniker, undantaget de som arbetar med bergmekanik och bergbyggande som kallas bergmekaniker eller ingenjörsgeologer beroende på utbildning och inriktning, och de som arbetar med vatten i jord och berg som kallas hydrogeologer alternativt geohydrologer.


Statens geotekniska institut har ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i Sverige.

Externa länkar redigera